«Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος

Στήλη: Παιδεία

Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών

Με εναρκτήριο κεντρικό σύνθημα «Η Εκπαίδευση είναι μία και μας αφορά το ίδιο» και με τη συμμετοχή 618 Σχολείων από όλη την Ελλάδα, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο η εφαρμογή της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συστηματική προσπάθεια στο πλαίσιο του ελληνικού δημόσιου σχολείου να οργανωθεί η αντιμετώπιση της εκπαίδευσης των παιδιών αλλοδαπών και παλιννοστούντων που διαμένουν στην Ελλάδα, με όλα τα ενδεχόμενα προβλήματα αλλά και την απαραίτητη λειτουργική ευελιξία.

Εννέα (9) είναι οι παράλληλες Δράσεις της συνολικής Πράξης, με επίκεντρο την ελληνομάθεια, τη ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών - στόχου, την ενίσχυση του οικογενειακού παράγοντα αλλά και τη δικτύωση των σχολείων με την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, οι δράσεις είναι: Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής, Ενίσχυση της ελληνομάθειας, Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών, Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης, Σύνδεση σχολείου και κοινότητας, Δικτύωση σχολείων και άλλες υποστηρικτικές ενέργειες όπως η επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού και η δράση "επισκέψεις στα μουσεία'.

Σε αυτή τη γιγάντια προσπάθεια εμπλέκονται όλα σχεδόν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, με κεντρικό φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η ευρεία δραστηριοποίηση και επιστημονική στήριξη της Πράξης συνδέει μεγάλο αριθμό φορέων σε μια εξαιρετικά ενεργή συμμετοχική προσπάθεια διεξαγωγής μάθησης, έρευνας και κοινωνικής εφαρμογής.

Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά ένα τέτοιο πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ).

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ 2007-2013), με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Άννα Αναστασιάδη - Συμεωνίδη.