Ελάχιστος αριθμός μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)

Στήλη: Παιδεία

lv

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τμήματος ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ.

Αναλυτικά για τα ΕΠΑΛ:

· Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Τομέα στην Β' ΕΠΑΛ καθορίζεται σε δώδεκα (12).

· Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας στην Γ' ΕΠΑΛ καθορίζεται σε οκτώ (8).

Αναλυτικά για τις ΕΠΑΣ:

· Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας στις Α' και Β' τάξεις ΕΠΑΣ καθορίζεται σε δέκα (10).

1. Σε περίπτωση που σε δύο ή περισσότερα ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ δεν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος τομέα ή ειδικότητας, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται η σχολική μονάδα στην οποία θα λειτουργήσει το τμήμα αυτό. Κριτήρια για τον ορισμό της σχολικής μονάδας στην οποία θα λειτουργήσει το τμήμα είναι πρωτίστως η πληρότητα και η επάρκεια του αντίστοιχου εργαστηριακού εξοπλισμού και δευτερευόντως η χωροταξική εξυπηρέτηση των μαθητών.

2. Για τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης - κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. - Τμήμα Β' του Υπουργείου Παιδείας- ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα.

3. Οι εισηγήσεις για τα ολιγομελή τμήματα των πραγματικά φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να καταθέτονται για έγκριση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2011.

Η σχετική απόφαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr