Όλες οι οικονομικές παράμετροι στα σκάφη

Στήλη: Θάλασσα

1

Ευνοούνται τα μικρά σκάφη, η ακινησία και οι συνταξιούχοι ιδιοκτήτες σκαφών

Σε συνέχεια του ευνοϊκού νόμου, για τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών αναψυχής, που ψηφίσθηκε στις αρχές Ιουλίου (νόμος 3986/2011), ακολουθεί ενημέρωση με όλες τις οικονομικές παραμέτρους που αφορούν στα σκάφη κάθε μεγέθους.

Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα, ο Φόρος Πολυτελείας (10%) δεν επιβάλλεται στα σκάφη αναψυχής (πολυεστερικά, φουσκωτά με γάστρα κ.λπ.) με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα. Το ίδιο ισχύει και για τους κινητήρες ανεξαρτήτως είδους και ολικού μήκους του σκάφους.

Από την Έκτακτη Εισφορά (5% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους) εξαιρούνται εντελώς τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή μη ολικού μήκους μέχρι έξι μέτρα.

Η Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης διαμορφώνεται ως εξής:

- Για σκάφη ανοικτού τύπου, είτε είναι ταχύπλοο είτε όχι ισχύει: μέχρι 5 μέτρα τεκμήριο 4.000 € και πάνω από 5 μέτρα, προσαύξηση κατά 2.000 € σε κάθε μέτρο.

- Για σκάφη που διαθέτουν χώρους ενδιαίτησης ισχύει: μέχρι 7 μέτρα τεκμήριο 12.000 €, ενώ πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα, 3.000 € ανά μέτρο κ.λπ.

Στην Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης, υπάρχουν όμως και μειώσεις του τεκμηρίου που προκύπτουν από τα παρακάτω και οι οποίες είναι άξιες προσοχής, αφού οι ιδιοκτήτες σκαφών, ή και όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα σκάφος, μπορούν να γλιτώσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ:

- Ακινησία του σκάφους: Το τεκμήριο αυτό ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους. Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), επιπλέον βεβαίωση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή που να αναφέρει το ακριβές χρονικό διάστημα ακινησίας του σκάφους (έναρξη και λήξη ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), όπως αυτή προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στα βιβλία τους. Έτσι για παράδειγμα ένα σκάφος αναψυχής ανοικτού τύπου μήκους πέντε μέτρων έχει τεκμήριο χρήσης όλο το χρόνο 4.000 €, αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί μόνο 3 μήνες το τεκμήριο που θα ισχύει είναι μόλις 1000 € (το ΄1/4 δηλαδή από το έτος χρήσης)!

- Παλαιότητα του σκάφους: Η παλαιότητα του σκάφους μειώνει το τεκμήριο διαβίωσης σημαντικά, αφού οι ιδιοκτήτες σκαφών, επωφελούνται με 15% μείωση μετά την παρέλευση 5ετίας και κατά 30% στην παρέλευση 10ετίας. Να σημειώσουμε εδώ, ότι η παλαιότητα του σκάφους υπολογίζεται από την πρώτη εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους.

-Ηλικία του ιδιοκτήτη: Οι συνταξιούχοι ιδιοκτήτες σκαφών, βγαίνουν κερδισμένοι, αφού μειώνεται το τεκμήριο διαβίωσης και 30% για όσους έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

- Είδος του σκάφους: Ανάλογα με το αν το σκάφος είναι ιστιοφόρο με χώρο ενδιαίτητησης, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από ξύλο στην Ελλάδα, αφού προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

- Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού: Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

- Επαγγελματικά σκάφη: Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν υπόκεινται στην αντικειμενική δαπάνη.