Εορτασμός Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας για το 2011

Στήλη: Θάλασσα

World Maritime Day

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) έχει ανακηρύξει την καταπολέμηση της πειρατείας ως το κεντρικό θέμα της Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας για το 2011 που εορτάζεται την εβδομάδα 26-30 Σεπτεμβρίου.

Το ολοένα αυξανόμενο, τα τελευταία τρία χρόνια, φαινόμενο της πειρατείας στη θαλάσσια περιοχή του Άντεν και της Σομαλίας έχει ευαισθητοποιήσει την Ελληνική Πολιτεία λόγω του ιδιαίτερα σημαντικού κινδύνου που προκαλείται, μεταξύ άλλων, για τα υπό ελληνική σημαία πλοία και τα πληρώματά τους Έλληνες και αλλοδαπούς ναυτικούς που εργάζονται σε αυτά.

Με γνώμονα και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επιλαμβάνεται όλων των περιστατικών απόπειρας ή εκδήλωσης πειρατείας, κατόπιν λήψης σχετικού συναγερμού από το κινδυνεύον πλοίο. Επίσης, ενημερώνει τα αρμόδια κέντρα στην περιοχή του συμβάντος καθώς και τις συναρμόδιες Ελληνικές Αρχές, όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ομοίως, αν πρόκειται για ελληνόκτητο πλοίο στο οποίο επιβαίνουν ή εργάζονται Έλληνες υπήκοοι, ενημερώνονται οι αρχές του κράτους της σημαίας του πλοίου μέσω του τοπικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (R.C.C.).

Επίσης, στο Αρχηγείο του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. έχει συσταθεί Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Πειρατείας, η οποία συγκαλείται μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου διαχειρισθεί τα προβλήματα που ανακύπτουν στις περιπτώσεις κατάληψης Ελληνικών πλοίων και ομηρίας ναυτικών από πειρατές. Στην εν λόγω Ομάδα καλούνται και εκπρόσωποι των παραπάνω Υπουργείων προκειμένου το εκάστοτε περιστατικό να εξετασθεί συνολικά και υπάρξει σχετική εισήγηση προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπισή του.

Όσον αφορά στο διεθνές πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου της πειρατείας και των μέτρων που δύναται να ληφθούν για την καταπολέμησή του, συνίσταται, κατά προτεραιότητα, η εφαρμογή των Οδηγιών και των Εγχειριδίων που περιέχονται στις σχετικές Αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (I.M.O.), στη διαμόρφωση των οποίων συμμετέχει ενεργά το Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Σε κάθε περίπτωση, το Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με βάση την αρμοδιότητά του για την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας στο χώρο ευθύνης του (ν.3922/2011) και γνώμονα τις αρχές της διεθνούς νομιμότητας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου παροχής ουσιαστικής συνδρομής στα ελληνικά πλοία και τους ναυτικούς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) από το 1978, έχει καθιερώσει τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας (World Maritime Day), αφιερώνοντας μια ημέρα του έτους για το σκοπό αυτό. Η ημέρα αυτή από το 1980, αποφασίστηκε να εορτάζεται κατά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου