Κατάθεση νομοσχεδίου για τη Διά Βίου Μάθηση

Στήλη: Παιδεία

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την "Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις".
Το νομοσχέδιο στοχεύει στη ρύθμιση του χώρου, που βρίσκεται πέρα από τα όρια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, στις οποίες δραστηριοποιούνται, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως εκπαιδευόμενοι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Με το νομοσχέδιο:

- δημιουργείται πλαίσιο λειτουργίας και πιστοποίησης στους φορείς παροχής εκπαίδευσης

- τίθεται το πλαίσιο πιστοποίησης των προσόντων των πολιτών

- δίδεται η δυνατότητα κινητικότητας μεταξύ των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος

- θεσπίζεται Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων σε αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό