Νίκος Μυλωνάς: σχόλια επί του απολογισμού εσόδων - εξόδων και ισολογισμού Δήμου Κω για τη χρήση του 2009

Στήλη: Δελτία Τύπου

Περιμέναμε τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 2009 για να δούμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης κυρίως στα έσοδα του Δήμου μας, αφού το 2009 θεωρείται το έτος που τα δημοσιονομικά στοιχεία της κρατικής μηχανής οδήγησαν ή αιτιολόγησαν εκτός των άλλων και στο ''επάρατο ΜΝΗΜΟΝΙΟ''.
Είναι εμφανείς oι επιδράσεις της οικονομικής δυσπραγίας και από την πλευρά των παραγωγών και από την πλευρά των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο ισολογισμός του 2010, λαμβανομένης υπ όψιν και της σπατάλης που γίνεται λογά προεκλογικής περιόδου, θα είναι καταθλιπτικός.

1. Διαπιστώνουμε μείωση των τακτικών εσόδων σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγούμενων χρήσεων. Προϋπολογίστηκαν 14.756.447 ευρώ, βεβαιωθήκαν 12.186.607 και εισπραχτήκαν 12.070.000. Τα τακτικά έσοδα του απολογισμού του 2007 ήταν τα βεβαιωθέντα 12.255.830 και τα εισπραχθέντα 12.136.470 αντίστοιχα. Τα τακτικά έσοδα είναι οι δικοί μας πόροι. Αυτά που πληρώνουν οι δημότες και οι επιχειρήσεις της περιοχής μας. Αν λάβουμε υπ όψιν την μεγάλη αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας από το 2007 στο 2009 (προσθήκη 4.000 νέων κλινών) καταλήγουμε στο θλιβερό συμπέρασμα ότι η μείωση των εσόδων του δήμου μας είναι πολύ σημαντική. Εδώ πρέπει να αναζητήσουμε ευθύνες στην δημοτική διαχείριση και στην κρατική πολιτική με την γνωστή θεσμοθέτηση της περικοπής των τελών παρεπιδημουντων και εκδιδομένων λογαριασμών.
2. Το ίδιο συμπέρασμα βγαίνει και από την παρακολούθηση τού ΔΗΦΟΔΩ. Προϋπολογίστηκε σε 2.300.000 για να εισπραχθούν 2.021.000. Το 2007 το αντίστοιχο ποσό ήταν 2.183.500
3. Η γνωστή μαύρη τρυπά των χρεών των παρελθόντων ετών, τα τερατώδη ΠΟΕ, προϊόν πελατειακών σχέσεων, παραμένει υψηλό στα ίδια επίπεδα των 10 εκατομμυρίων ευρώ με αυξημένα κατά πολύ, (λογω του προστίμου αυθαιρέτων του ΡΑΜΙΡΑ που ενεγράφη στον προϋπολογισμό αλλά φυσικά δεν απαιτήθηκε από την δημοτική αρχή) αυτά που βεβαιώνονται για πρώτη φορά!
4. Τα έκτακτα έσοδα, δηλαδή αυτά που προέρχονται από το κεντρικό κράτος από 6.000.000 ευρώ το 2007 αυξήθηκαν σε 9.000.000 λογω του ΘΗΣΕΑ και των έργων τελευταίας στιγμής του ΕΣΠΑ, αλλά εμφανίζεται μεγάλο ποσό ανείσπρακτων κρατικών οφειλών 3.117.000.
5. Τα έξοδα προσωπικού και συνολικά τα λεγόμενα ανελαστικά έξοδα του Δήμου μας αναλογικά είναι στα ιδία επίπεδα με το 2007. Η σχέση εσόδων-εξόδων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο δήμος μας εξακολουθεί να έχει μεγάλο λειτουργικό κόστος και το πρόβλημα είναι η παραγωγικότητα, η ποιότητα και η αυστηρή κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην ανακοστολόγηση πρέπει να ληφθέν σοβαρά υπ όψιν κοινωνικά κριτήρια διευκόλυνσης των ασθενών οικονομικά τάξεων σε περίοδο οικονομικής ύφεσης.
7. Η γενική διαπίστωση μας επί των οικονομικών αποτελεσμάτων της εξεταζόμενης χρήσης είναι ότι συγκεντρώθηκε μεγάλο ταμειακό πλεόνασμα της τάξης των 5.683.578 ευρώ το 2007 και 7.445.666 ευρώ το 2008 που έγινε το 2009 5.300.000 για μας είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα της μη υλοποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων το 2007 και το 2008 και της ευτυχούς συγκυρίας της απορρόφησης κονδυλίων από τις ουρές του ΕΣΠΑ.
8. Εκτιμούμε τη βελτιωμένη παρουσίαση του Ισολογισμού με την αναφορά οικονομικών δεικτών και παράθεση γραφημάτων , που κάνουν πιο κατανοητή τη γενική εικόνα των οικονομικών μεγεθών, γεγονός που είχαμε ζητήσει.

Η συνέχεια στο δημοτικό συμβούλιο.
Σημ. δεν χρειάζεται να λέμε ότι θα κριθούμε από την κοινωνία του νησιού στις προσέχεις εκλογές, ως παράταξη και ως πολιτικά πρόσωπα.

Νίκος Μυλωνάς