Οικολόγοι Πράσινοι: τρεις τομές για τα φάρμακα

Στήλη: Δελτία Τύπου

Απελευθέρωση τιμών προς τα κάτω για τα αντίγραφα φάρμακα, συνταγογράφηση δραστικών ουσιών αντί για εμπορικά προϊόντα, αυστηρές κυρώσεις για ακατάλληλες παρτίδες. Ανοιχτή επιστολή των Οικολόγων Πράσινων προς τον υπουργό Υγείας

Τρεις σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης προτείνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι. Με ανοικτή επιστολή προς τον υπουργό Υγείας ζητούν:
• Την κατάργηση της αγορανομικής διάταξης που σήμερα προστατεύει τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες από τον ανταγωνισμό των «γενόσημων» φαρμάκων. Πρόκειται για τα φάρμακα των οποίων η ευρεσιτεχνία έχει λήξει και μπορούν να παράγονται ελεύθερα από οποιονδήποτε κατασκευαστή, με μόνη υποχρέωση την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας για τη δημόσια υγεία. Η αγορανομική διάταξη 7/2009 καθορίζει υποχρεωτικά, στο άρθρο 337, τις τιμές των γενοσήμων φαρμάκων 80% της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου. Εκτιμάται ότι, αν ο περιορισμός αυτός καταργηθεί, οι τιμές τους θα μειωθούν ακόμη και στο μισό.
• Τη συνταγογράφηση των φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία, αντί για την εμπορική ονομασία που παραπέμπει σε προϊόν συγκεκριμένης εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιλέγεται αυτόματα κάθε φορά το φθηνότερο από τα διαθέσιμα όμοια φάρμακα, με βάση τις προσφορές των εταιριών σε δημόσιο διαγωνισμό.
• Διασφαλίσεις διαφάνειας για τον ποιοτικό έλεγχο των παρτίδων κάθε φαρμάκου και σαφών κυρώσεων για τις εταιρίες με προβλήματα στα φάρμακά τους.
Η Θεματική Ομάδα Υγείας των Οικολόγων Πράσινων, που υπογράφει την επιστολή, τονίζει ότι «θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει διαφάνεια και αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης».

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Προς
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδο
Αριστοτέλους 17,     ΑΘΗΝΑ 10187

Κύριε Υπουργέ,
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει διαφάνεια και αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης. Πόροι που θα εξοικονομηθούν στο τομέα αυτό, θα πρέπει να συμβάλουν στη βελτίωση άλλων τομέων της υγείας.
Σας απευθύνουμε λοιπόν την ανοικτή αυτή επιστολή, με τα ερωτήματα και τις προτάσεις μας.

1.  Γενόσημα φάρμακα
Συμφωνούμε με το στόχο να αυξηθεί το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων στο επίπεδο του 50%, όπως διακηρύξατε στο Κοινοβούλιο. Πρέπει όμως να μεριμνήσετε τόσο για την εξοικονόμηση δαπανών όσο και για την ποιότητα των παρεχομένων φαρμάκων.
Αναγκαίο είναι λοιπόν να διευκρινιστεί άμεσα κατά πόσο οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που παρασκευάζουν γενόσημα φάρμακα είναι ελεύθερες να ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές, μειώνοντας ελεύθερα τις τιμές τους σε σχέση με τα πρωτότυπα. Εάν ισχύσει ο  ελεύθερος ανταγωνισμός, τότε θα μπορέσουν να μειωθούν άμεσα οι τιμές των φαρμάκων ακόμη και πάνω από 50%. 
Η αγορανομική διάταξη 7/2009  αναφέρει στο άρθρο 337  ότι  οι τιμές των γενοσήμων φαρμάκων καθορίζονται υποχρεωτικά στο 80% της τιμής πώλησης του αντίστοιχου  πρωτοτύπου. Ωστόσο, ο υποχρεωτικός καθορισμός της τιμής  των γενοσήμων φαρμάκων σε επίπεδα παραπλήσια των πρωτοτύπων καταργεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό, αποκλείει στις ελληνικές εταιρείες τη δυνατότητα να κατεβάσουν τις τιμές και να κερδίσουν έτσι μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.
Εάν  επιτρέψετε  την ελεύθερη προς τα κάτω διακύμανση των τιμών των  γενοσήμων φαρμάκων, τότε αυτόματα θα έχουμε ραγδαία μείωση των φαρμακευτικών δαπανών.

2.  Προμήθειες φαρμάκων με βάση τη χαμηλότερη τιμή
Προτείνουμε τη συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους γιατρούς με βάση ηλεκτρονική λίστα φαρμάκων, που θα περιλαμβάνει - μεταξύ όμοιων σκευασμάτων – μόνο εκείνα (πρωτότυπα ή γενόσημα) για τα οποία η Εθνική Επιτροπή Προμηθειών θα έχει επιτύχει τις πιο συμφέρουσες για το Δημόσιο συμφωνίες, με βάση τον ελεύθερο ανταγωνισμό τιμών προς τα κάτω. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος παράδοσης του ελέγχου των προμηθειών για τη δημόσια υγεία στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Η ανταγωνιστικότητα και η εξαγωγική δυνατότητα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών πρέπει να ενισχυθεί. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να αποκλειστεί για τις ελληνικές εταιρίες να πωλούν ακριβότερα τα ίδια φάρμακα στο ελληνικό Δημόσιο και στον Έλληνα πολίτη σε σχέση με τις τιμές που προσφέρουν στο εξωτερικό, όπου ίσως δεν επιτυγχάνουν «συμφέρουσες διασυνδέσεις».
 
 3.  Ποιοτικοί έλεγχοι φαρμάκων και κυρώσεις
Παράλληλα πρέπει να προστατευθεί η ποιότητα των φαρμάκων με την εντατικοποίηση των ελέγχων του ΕΟΦ. Άμεσα να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα των εταιρειών με παρτίδες ακαταλλήλων φαρμάκων, που ανακλήθηκαν από την αγορά λόγω επικινδυνότητας. Οι εταιρείες που είχαν πάνω από τρεις προβληματικές παρτίδες ανά έτος, προτείνουμε να αποκλείονται από όλους τους διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα για ένα 12μηνο. Δεν είναι δυνατόν αυτοί που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών να αποφεύγουν τις οποιεσδήποτε συνέπειες, έστω και  μόνο οικονομικές.

 Η Θεματική Ομάδα Υγείας των Οικολόγων  Πρασίνων

 

 

Προς

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδο

Αριστοτέλους 17,     ΑΘΗΝΑ 10187

 

Κύριε Υπουργέ,  

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει διαφάνεια και αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης. Πόροι που θα εξοικονομηθούν στο τομέα αυτό, θα πρέπει να συμβάλουν στη βελτίωση άλλων τομέων της υγείας.

Σας απευθύνουμε λοιπόν την ανοικτή αυτή επιστολή, με τα ερωτήματα και τις προτάσεις μας.

 

1.  Γενόσημα φάρμακα

Συμφωνούμε με το στόχο να αυξηθεί το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων στο επίπεδο του 50%, όπως διακηρύξατε στο Κοινοβούλιο. Πρέπει όμως να μεριμνήσετε τόσο για την εξοικονόμηση δαπανών όσο και για την ποιότητα των παρεχομένων φαρμάκων.

Αναγκαίο είναι λοιπόν να διευκρινιστεί άμεσα κατά πόσο οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που παρασκευάζουν γενόσημα φάρμακα είναι ελεύθερες να ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές, μειώνοντας ελεύθερα τις τιμές τους σε σχέση με τα πρωτότυπα. Εάν ισχύσει ο  ελεύθερος ανταγωνισμός, τότε θα μπορέσουν να μειωθούν άμεσα οι τιμές των φαρμάκων ακόμη και πάνω από 50%.  

Η αγορανομική διάταξη 7/2009  αναφέρει στο άρθρο 337  ότι  οι τιμές των γενοσήμων φαρμάκων καθορίζονται υποχρεωτικά στο 80% της τιμής πώλησης του αντίστοιχου  πρωτοτύπου. Ωστόσο, ο υποχρεωτικός καθορισμός της τιμής  των γενοσήμων φαρμάκων σε επίπεδα παραπλήσια των πρωτοτύπων καταργεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό, αποκλείει στις ελληνικές εταιρείες τη δυνατότητα να κατεβάσουν τις τιμές και να κερδίσουν έτσι μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Εάν  επιτρέψετε  την ελεύθερη προς τα κάτω διακύμανση των τιμών των  γενοσήμων φαρμάκων, τότε αυτόματα θα έχουμε ραγδαία μείωση των φαρμακευτικών δαπανών.

 

2.  Προμήθειες φαρμάκων με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Προτείνουμε τη συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους γιατρούς με βάση ηλεκτρονική λίστα φαρμάκων, που θα περιλαμβάνει - μεταξύ όμοιων σκευασμάτων – μόνο εκείνα (πρωτότυπα ή γενόσημα) για τα οποία η Εθνική Επιτροπή Προμηθειών θα έχει επιτύχει τις πιο συμφέρουσες για το Δημόσιο συμφωνίες, με βάση τον ελεύθερο ανταγωνισμό τιμών προς τα κάτω. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος παράδοσης του ελέγχου των προμηθειών για τη δημόσια υγεία στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Η ανταγωνιστικότητα και η εξαγωγική δυνατότητα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών πρέπει να ενισχυθεί. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να αποκλειστεί για τις ελληνικές εταιρίες να πωλούν ακριβότερα τα ίδια φάρμακα στο ελληνικό Δημόσιο και στον Έλληνα πολίτη σε σχέση με τις τιμές που προσφέρουν στο εξωτερικό, όπου ίσως δεν επιτυγχάνουν «συμφέρουσες διασυνδέσεις».

  

                        3.  Ποιοτικοί έλεγχοι φαρμάκων και κυρώσεις

Παράλληλα πρέπει να προστατευθεί η ποιότητα των φαρμάκων με την εντατικοποίηση των ελέγχων του ΕΟΦ. Άμεσα να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα των εταιρειών με παρτίδες ακαταλλήλων φαρμάκων, που ανακλήθηκαν από την αγορά λόγω επικινδυνότητας. Οι εταιρείες που είχαν πάνω από τρεις προβληματικές παρτίδες ανά έτος, προτείνουμε να αποκλείονται από όλους τους διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα για ένα 12μηνο. Δεν είναι δυνατόν αυτοί που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών να αποφεύγουν τις οποιεσδήποτε συνέπειες, έστω και  μόνο οικονομικές.

 

                                                                                   Η Θεματική Ομάδα Υγείας των Οικολόγων  Πρασίνων