Συμπαράταξη Ελπίδας: για την Ημέρα της Γυναίκας

Στήλη: Δελτία Τύπου

8 Μάρτη:  Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Γυναίκες και άνδρες ενωμένοι στον αγώνα για την ισότητα και τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των νέων κοριτσιών!

Σήμερα στο συνολικό ποσοστό ανεργίας οι γυναίκες είναι το 60% ενώ οι μέσες αμοιβές τους είναι στο 70% των αντιστοίχων του ανδρικού φύλλου.
Σήμερα, δίπλα στα πάγια αιτήματα για:
--ίση αμοιβή για ίση εργασία
--δωρεάν δημόσια υγεία, παιδεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
--δωρεάν παιδικούς σταθμούς και  ολοήμερα σχολεία
--προστασία της μητρότητας
--μόνιμη και σταθερή δουλειά κι όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας που εφαρμόζονται ακόμη και στις δημόσιες και στις δημοτικές υπηρεσίες
--την προστασία από την ενδο-οικογενειακή βία,

υπάρχουν οι σύγχρονες διεκδικήσεις για:
--αντίσταση στα πρόσφατα οικονομικά μέτρα  περιορισμού των εισοδημάτων των εργαζομένων
--την διατήρηση των θεσμοθετημένων παροχών του κράτους πρόνοιας
--την μη ιδιωτικοποίηση Δημόσιων υπηρεσιών και κοινόχρηστων αγαθών
--την προστασία του περιβάλλοντος
--την διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των φυσικών πόρων  του νησιού μας!
--την προστασία των ελεύθερων τους κοινόχρηστων χώρων!
--την επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες του νησιού μας!
--την αλληλεγγύη με τους αλλοδαπούς που εργάζονται στο νησί μας.
--την κατάργηση των διακρίσεων απέναντι στις μετανάστριες και συμμετοχή τους στις τοπικές εκλογές!
--Σήμερα, παγκόσμια μέρα των γυναικών, συμμετέχουμε ενεργά στον μεγάλο παγκόσμιο αγώνα για Δικαιοσύνη, Ισότητα, Ελευθερία, Ειρήνη και Αλληλεγγύη!!!

Συμπαράταξη Ελπίδας

Η 8 ΜΑΡΤΗ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΡΙΑΣ ΚΛΑΡΑΣ ΤΣΕΤΚΙΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 1910 ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.