Ν. Μυλωνάς: περί προτεραιοτήτων

Στήλη: Δελτία Τύπου

Περίεργα τα πρώτα βήματα της νέας δημοτικής αρχής

1. Κοιτάζοντας τα θέματα της βιαστικής σύγκλισης και της ημερησίας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας με 45 θέματα! (χωρίς να θέλουμε να απορρίψουμε την προσπάθεια που κάνει η νέα δημοτική αρχή), εκτιμούμε ότι πρόκειται τουλάχιστον για περίεργα πρώτα βήματα. Αυτά τα περί κοινωνικής οικονομίας πριν την ψήφιση του νόμου στην βουλή, περί ένταξης στρατοπέδων στα δημοτικά σχέδια, δικαστικά μέγαρα και κτήρια για φυλακές και την αστυνομία, μη είσπραξης εισφορών για ένταξη στα σχέδια πόλης κλπ, αν μη τι άλλο δείχνουν σύγχυση, άγχος και αμηχανία.

Σε κάθε περίπτωση δημοτική αρχή είναι, ας κάνει ότι νομίζει.

Στην θέση της θα ακολουθούσαμε διαφορετικούς δρόμους. Ας το δούμε με ένα παράδειγμα.

2. Είμαστε σε δύσκολη εποχή για τα οικονομικά του Δήμου. Η συγκυρία, η νέα διοικητική δομή και οι αρμοδιότητες, όπως διαμορφώνονται με τον "Καλλικράτη", και τα λάθη του παρελθόντος, ανατρέπουν τα οικονομικά των δήμων. Πέρα από το πώς φθάσαμε ως εδώ που είναι ένα γενικότερο πολιτικό θέμα, η ουσία είναι ότι ο νέος Δήμος πρέπει να τα βγάλει πέρα και σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες χωρίς να αλλοιωθεί ο κοινωνικός του ρόλος. Αυτό που φαίνεται πιο εύκολο και πιο αποδοτικό είναι να διαχειριστούμε σωστά αυτά που έχουμε κι αυτό που είμαστε. Να υψώσουμε την πρακτική του ορθολογισμού. Να εξαντλήσουμε την συλλογική μας σοφία για την άριστη διαχείριση των πραγμάτων.

Ο νέος Δήμος έχει περισσότερα ακίνητα, περισσότερα οχήματα, περισσότερες υποδομές, επιστημονικό και ειδικευμένο προσωπικό και είναι στο χέρι του να τα αξιοποιήσει σωστά. Ειδικά η Ακίνητη Περιουσία με την κατάλληλη αξιοποίηση μπορεί να αποτελέσει μια αξιόλογη πηγή εσόδων. Η δημιουργία Δημοτικής Εταιρείας με σκοπό την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 265 και 266 του ΚΔΚ είναι μοχλός ανάπτυξης. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:

- H καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών των ακινήτων και η ηλεκτρονική αποτύπωσή τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με το κάθε ακίνητο.

- Η κατηγοριοποίηση των ακινήτων με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ. μέγεθος, αξία, δυνατότητες ανάπτυξης κλπ)

- Η διερεύνηση της σκοπιμότητας και η αξιοποίηση κτιρίων, κτημάτων, κληροδοτημάτων.

- Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων υπέργειων και υπογείων σταθμών και η εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων υποδομών

- Η προώθηση νέων μορφών συνεργασίας, αλλά και η συμμετοχή σε διάφορα σχήματα αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας.

- Η παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της αξιοποίησης αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.

- Η παρακολούθηση μισθώσεων, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση τακτικής και έκτακτης συντήρησης.

- Η υποχρέωση τήρησης Κτηματολογίου – Περιουσιολογίου του Δήμου και στοχεύει καθαρά στην αύξηση των εσόδων για την εκπλήρωση της αποστολής της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

3. Χωρίς τα βήματα της καταγραφής, της ενοποίησης, της ιεράρχησης, κοστολόγησης και προγραμματισμού κλπ όλων των υλικών δυνάμεων του δήμου μας, τι αξία έχει να συζητούμε: ''για Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων στη ΔΕΥΑΚ'';

Για την Σ.Ε. Ν Μυλωνάς