Η πρόταση Μυλωνά για τον ΧΥΤΑ

Στήλη: Δελτία Τύπου

Η πρόταση κατατέθηκε στο Προεδρείο του Δημ.Συμβ. Δήμου ν. Κω την 10-1-2011 και θα κατατεθεί στην σύσκεψη εργασίας της 13-1-2011 στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ που προσκληθήκαμε να παραστούμε ως μέλος του απελθόντος ΔΣ του ΧΥΤΑ

ΘΕΜΑ: πρόταση στην σύσκεψη εργασίας της 13-1-2011 ΄΄ διαχείρισης ΧΥΤΑ ν. Κω΄΄

Α. Έχουμε εκφράσει με πολλούς τρόπους την διαφωνία μας για την κατάσταση της διαχείρισης του έργου του ΧΥΤΑ από την έναρξη της λειτουργίας του. Η απελθούσα αρχή έχει τεράστια πολιτική ευθύνη για το τέλμα που υπάρχει, την κακοδιαχείριση του, την απουσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, την μη επιμόρφωση προσωπικού, την μη τήρηση των προδιαγραφών της λειτουργίας του και πάνω από όλα για την μη δρομολόγηση των διαδικασιών μετεξέλιξης του σε ΦΟΣΔΑ.

Β. Συμφωνούμε με τον άμεσο τερματισμό της συνεχιζόμενης συνεργασίας με την κατασκευάστρια εταιρεία που το διαχειρίζεται μέχρι σήμερα απολογιστικά με αμοιβή που ψήφησε κατά πλειοψηφία το απερχόμενο ΔΣ του ΧΥΤΑ.

Γ. Δεν συμφωνούμε με την πρόταση με την πρόταση της νέας δημοτικής αρχής ''για μεταβίβαση του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων (του ΧΥΤΑ) στην ΔΕΥΑΚ''.

Πρώτα γιατί η ΔΕΥΑΚ έχει άλλη αποστολή, τεράστιου περιεχομένου: Να φροντίσει την διασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στο νησί μας και την δημιουργία και την διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Πρώτο έργο της έπρεπε να είναι η παροχή πόσιμου νερού στους οικισμούς Αντιμάχειας, Καρδάμαινας, Κεφάλου. Είναι πολιτικό λάθος να εμπλακεί με την διαχείριση των απορριμμάτων.

Δεύτερο γιατί στην μελέτη 2009 (συλλογής, μεταφοράς, εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων και επιχειρησιακού προγράμματος για τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων νήσου Κω-Μπούρκας και συνεργάτες) του ΔΣ του ΧΥΤΑ προτείνεται αυτολεξεί: η συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων να γίνεται κεντρικά από το Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κω, στο πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων (συλλογή-μεταφορά-επεξεργασία-διάθεση).

Αυτό έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

• σύγχρονο management και επιστημονική στήριξη συλλογής-μεταφοράς-διαλογής στην πηγή

• Αξιόπιστο σύστημα συλλογής-μεταφοράς

• Μείωση κόστους συντήρησης οχημάτων λόγω ενιαίας χρήσης των γκαράζ και οικονομίας κλίμακας

• Αξιοποίηση εξοπλισμού σε ενιαίο επίπεδο με αντίστοιχη μείωση των εφεδρειών

• Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες

• Δυνατότητα εφαρμογής ορθολογικών μέτρων

• Βελτιστοποίηση συνεργασίας στον τομέα της ανακύκλωσης και στους 3 Δήμους

• Ενιαίο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ:

1. Προτείνουμε την αναδιαπραγμάτευση του οφειλόμενου μέχρι στιγμής χρέους των 3 Δήμων προς την διαχειρίστρια του συστήματος κατασκευάστρια εταιρεία.

2. Προτείνουμε την ανάληψη της διαχείρισης του από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Έχουμε καταθέσει από 21-5-09 πρόταση διαχείρισης στηριγμένη στην προσεκτική μέχρι σήμερα παρακολούθηση του ΧΥΤΑ. Απαιτούνται: 1 μηχανολόγος και 1 χημικός μηχανικός, 2 εργάτες στο ζυγιστηριο, 2 χειριστές φορτωτή στο κύτταρο και 1 εργάτης στην φύλαξη-καθαριότητα του χώρου (μέχρι σήμερα δουλεύουν 4 ανειδίκευτοι εργάτες) με κόστος που δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ τον μήνα.

3. Προτείνουμε την Διατήρηση του ΧΥΤΑ ως συνδέσμου για όλη την περίοδο μετεξέλιξης του σε ΦΟΣΔΑ σύμφωνα με την μελέτη Μπούρκα και συνεργάτες και το επιχειρησιακό πρόγραμμα που η ίδια μελέτη έχει προτείνει από το 2009.

Για την Συμπαράταξη Ελπίδας Ν. Μυλωνάς (μέλος απελθόντος ΔΣ ΧΥΤΑ)