Ο Νίκος Μυλωνάς για τα έργα αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας

Στήλη: Δελτία Τύπου

Η δημοτική χρηματοδότηση των οικοδομικών έργων στέγασης δημοσίων υπηρεσιών δεν δίνουν αναπτυξιακή προοπτική.

Στο πρώτο με τοπική θεματολογία δημοτικό συμβούλιο κατατέθηκε η πρόταση της δημοτικής αρχής στο θέμα 4 της ημ. Διάταξης ''περί στέγασης δημοσίων υπηρεσιων΄΄όπου μάλιστα αυτά τα έργα προταθήκαν ως διέξοδος για την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας. Υπάρχει η πρόθεση δανειοδότησης του Δήμου με 150 εκ, ευρώ για να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή τους.

Καταθέσαμε εγγράφως την άρνηση μας σε αυτή την προοπτική για πολλούς λόγους.

Α. Είμαστε σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για τα δημόσια οικονομικά. Οι διεκδικήσεις μας πρέπει να είναι πλήρως στοιχειοθετημένες. Αυτονόητο είναι ότι συμφωνούμε με την πρόταση διεκδίκησης σύγχρονης στέγασης των τοπικών δημοσίων υπηρεσιών: Δικαστηρίων, Αστυνομίας, Φυλακών και Σχολείων, οι οποίες θα αναβαθμίσουν τις κοινωνικές παροχές. Δεν συμφωνούμε με την πρόταση της δημοτικής αρχής έτσι όπως τίθεται σήμερα στο θέμα 5: ''σύσταση ομάδας έργου'' για να διαμορφώσει την πρόταση.

Β. Μια τέτοια πρόταση μπορεί να σταθεί μόνο με κατάλληλη οικονομική κοινωνική και πολιτική, τεκμηρίωση που να αναφέρει τον κατ αρχήν τρόπο υλοποίησης, πράγματα που δεν υπάρχουν στην πρόταση που μας δόθηκε. Η πολιτική επιθυμία να αντιμετωπιστούν τα κρίσιμα ζητήματα εργασίας και κοινωνικών υποδομών δεν αρκεί. Αν σε πολιτικό επίπεδο κρίνεται αναγκαία η εμπλοκή του Δήμου σε έργα όπως αυτά πρέπει να τα δούμε στην βάση κόστους-οφέλους. Άρα χρειάζεται μια οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας. Η πρόταση μπορεί να περπατήσει μόνον αν η πρόταση του δήμου είναι ανταγωνιστική άλλων προτάσεων που κυκλοφορούν και που τα υπουργεία είναι αναγκασμένα να δεχτούν. Προφανώς δεν υπάρχει η δυνατότητα μοναχικής εργολαβικής σύμβασης Δήμου-Υπουργείου μέσω προγραμματικών συμβάσεων του παρελθόντος. Η αξίωση εμπλοκής του Δήμου στην κατασκευή ΘΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ με ανταγωνιστικές προτάσεις που έχουν την μορφή ΣΔΙΤ (συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα). Συνεπώς μιλάμε για μορφές συγχρηματοδότησης από τον Δήμο μας της κατασκευής αυτών των έργων, πράγμα που μας επιβάλλει την οικονομοτεχνική προσέγγιση της πρότασης μας προς τα κυβερνητικά όργανα.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ:

1. Συμφωνούμε με την διεκδίκηση των έργων, αλλά όχι στην βάση που τίθεται από την δημοτική αρχή.

2. Προτείνουμε την δημοπράτηση πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης για την σκοπιμότητα εμπλοκής του Δήμου μας στις διαδικασίες κατασκευής των έργων σύγχρονης στέγασης των τοπικών δημοσίων υπηρεσιών με στόχο την πλήρη αιτιολόγησης της ανάληψης τους από τον Δήμο. Μια τέτοια μελέτη υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα των δημοτικών τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών.

3. Είναι ανάγκη όλα αυτά που λέγονται περί μεγάλων έργων της επόμενης περιόδου και που αποτελούν αναπτυξιακές προτάσεις να μπουν σε μια ενιαία διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, συγκριτικής αξιολόγησης και προγραμματισμού. Αν αυτό δεν γίνει τότε μιλάμε για εύκολες πολιτικές εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης και αποπροσανατολισμού.

Γι αυτό και δεν ψηφίζουμε μια τόσο ελλειπή πρόταση.

Έχουμε καταθέσει δικές μας προτάσεις για το ζήτημα την αναθέρμανσης της τοπικής οικονομίας. Προτάσεις που διευρύνουν την παραγωγική βάση του νησιού και δημιουργούν νέα προϊόντα υψηλής προστιθεμένης αξίας.

Για την Συμπαράταξη Ελπίδας Ν. Μυλωνάς (μέλος ΔΣ)