Η Δύναμη Αλλαγής για τη διαδικασία εκδίκασης μήνυσης κατά Νικηταρά

Στήλη: Δελτία Τύπου

Έγινε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, η διαδικασία εκδίκασης της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμηση που κατέθεσαν κατά του κ. Νικηταρά οι κ. Κυρίτσης Γιώργος και Γερασκλής Δαυίδ οι οποίοι σε κοινή δήλωσή τους αναφέρουν:

«Όταν η λάσπη και η συκοφαντία γίνονται «πολιτική» η μόνη διέξοδος είναι η δικαι-οσύνη.

Τον δρόμο αυτό επιλέξαμε σε ελάχιστες περιπτώσεις κατά την διάρκεια της θητείας μας, όταν οι λασπολογούντες υπερέβαιναν πραγματικά τα εσκαμμένα.

Δυστυχώς όμως, τυπικές λεπτομέρειες που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ουσία της υπόθεσης, αφαίρεσαν το δικαίωμα από όλη την κοινωνία να διαπιστώσει μέχρι ποιου σημείου μπορεί κάποιος να φτάσει προκειμένου να πετύχει τους «πολι-τικούς του στόχους».

Το γεγονός ότι η εξουσιοδότηση στην δικηγόρο μας να καταθέσει τις μηνύσεις δεν ήταν γραμμένη όπως έπρεπε, και η αξιοποίηση αυτού του γεγονότος από την πλευρά του κ. Νικηταρά, δείχνουν ξεκάθαρα πως αντιλαμβάνονται τη σωστή πολιτική λει-τουργία.

Πιο απλά: Το δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης γιατί όπως επικαλέ-στηκε η υπεράσπιση του κ. Νικηταρά και δέχτηκε η έδρα, στην εξουσιοδότηση δεν αναφερόταν η ημερομηνία που ο κατηγορούμενος μας συκοφάντησε, όπως επίσης δεν αναγραφόταν αναλυτικά, όπως στο κείμενο της μήνυσης, όλα τα συκοφαντικά τα οποία είχε αναφέρει την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Και βέβαια οι νομικοί του κ. Νικηταρά έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ο ίδιος όμως άφωνος σε όλη τη διαδικασία, δεν τόλμησε να αποδεχτεί την εκδίκαση της υπό-θεσης όπως η πολιτική αγωγή ζήτησε, για να ξεκαθαριστούν οι συκοφαντίες. Προφα-νώς δεν είχε το ανάστημα.

Συκοφαντία λοιπόν και λάσπη, με τρόπο «επιστημονικό» και στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, επιστράτευση των «μεγάλων μέσων» για να προχωρήσουμε παρακάτω σαν μην συμβαίνει τίποτα.

Αυτή ήταν και δυστυχώς θα εξακολουθήσει να είναι η τακτική τους.

Εμείς σε κάθε περίπτωση, δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε τέτοιες συμπερι-φορές και γι' αυτό την επόμενη φορά να είναι σίγουροι ότι η εξουσιοδότηση θα είναι σωστά γραμμένη.»

Για την ιστορία ν' αναφέρουμε ότι αναβολή της δίκης λόγω της αποχής των δικηγόρων ζήτησαν και οι δύο πλευρές, άλλωστε στην υπεράσπιση του κ. Νικηταρά ήταν και ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Κω, αίτημα που δεν έκανε δεκτό το δικαστήριο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ