Φίλοι της Ανθρώπινης Πόλης: για το 7ο δημοτικό σχολείο

Στήλη: Δελτία Τύπου

Το παρακάτω κείμενο έστειλαν οι Φίλοι της Ανθρώπινης Πόλης

Ο Δήμος της Κω δεν θέλει να φτιάξει το 7ο δημοτικό σχολείο και να το παραδώσει στα παιδιά και σας θυμίζουμε τα γεγονότα που το αποδεικνύουν:

1) ο Δήμος ήθελε να χρησιμοποιήσει τμήμα του ως μουσείο ΩΡΛ

2) άλλο ένα τμήμα του το  ήθελε για να στεγάσει τη φιλαρμονική   

3) σε άλλο να στεγαστεί ο σύλλογος παλαιών πολεμιστών

4) αρνείται το ένα τμήμα του να το αναφέρει ως έβδομο δημοτικό σχολείο και το αναφέρει ως ιταλικό γυμνάσιο

5) με ύπουλο τρόπο παίρνει τα κλειδιά από το σχολείο δήθεν ότι θέλει να το φτιάξει  και το δείχνει ως χώρο που θα στεγάσει το πανεπιστήμιο.

6)  με επικίνδυνο τρόπο λέει ότι θα δοθεί προς χρήση  στο έβδομο δημοτικό σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι οπότε το χρειαστεί θα το ζητήσει για να  το πάρει.

7) οι δήμοι γνωρίζουν ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις στα σχολεία είναι αρμοδιότητα της νομαρχίας επομένως κανένας Δήμος δεν δίνει 1000000 ευρό για συντηρήσεις σχολείων αν δεν είναι για δικό του όφελος

8) γνωρίζει πολύ καλά ότι όταν διώξει το γραφείο πρωτοβάθμιας από εκεί είναι πιο εύκολο να αποχαρακτηρίσει το κτίριο από κτίριο που θα καλύπτει ανάγκες εκπαιδευτικές για μικρά παιδιά

9) παράνομα αγνοεί τις αποφάσεις της δημοτικής επιτροπής παιδείας Κω

Σοφή λοιπόν η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κω (μόνο ένας ψήφισε διαφορετικά ο  πρόεδρος της επιτροπής που είναι σύμβουλος της πλειοψηφίας) η οποία αποφάσισε η αποκατάσταση  του κτιρίου να γίνεται τμηματικά και να παραδίνεται έτσι δεν μπορεί να το πάρει.

Τέλος η δημοτική αρχή οφείλει να τηρήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες  για να της  παραδοθεί το κτίριο  προς επισκευή. Δεν μπορεί να μην εφαρμόζει τους νόμους και να ζητά από τους πολίτες να τους εφαρμόζουν.