Ο Νίκος Μυλωνάς για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων του νησιού της Κω

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

Κατατέθηκε στο προεδρείο του δημοτικού συμβούλιου 2-3-2011

Προς τον κ. Πρόεδρο και το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω

ΘΕΜΑ: για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων του νησιού της Κω

κ. Πρόεδρε

Σας καταθέτουμε τα συμπεράσματα της συνάντησης με το νεοεκλεγμένο ΔΣ του συλλόγου κτηνοτρόφων του νησιού μας. Τονίσαμε τον αναντικατάστατο ρόλο της συλλογικής συντεχνιακής και συνεργατικής προσπάθειας. Το ζητούμενο επομένως σήμερα είναι η έμπρακτη και ειλικρινής δημοτική πολιτική για την υποστήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης στο νησί μας.

Κύρια Προβλήματα κτηνοτρόφων του νησιού μας:

Α. χωροταξική κατοχύρωση με δημιουργία πάρκου εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων

Β. ανάγκη υποβοήθησης τους, στη ενοικίαση δημοσίων κτημάτων για τις εγκαταστάσεις τους

Γ. αδυναμία έκδοσης άδειας περίφραξης όσων τμημάτων του δημοσίου έχουν ενοικιαστεί από κτηνοτρόφους, από στενή ερμηνεία της πολεοδομικής νομοθεσίας της δημοτικής πολεοδομίας

Δ. ενημέρωση κοινωνίας μέσω των δημοτικών μέσων για το τοπικό κρέας. Οργάνωση συγκεκριμένου ΧΩΡΟΥ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τοπικής αγοράς για τα τοπικά προϊόντα!

Ε. παρέμβαση στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και τις μονάδες εθνοφυλακής για την ορισμένου ποσού κατανάλωση τοπικού κρέατος

ΣΤ. υποβοήθηση στην διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων

Ζ. αγορανομικός έλεγχος τήρησης των προβλέψεων του νόμου για την σήμανση των τοπικών κρεάτων.

Η. πρόβλημα αποτελούν και τα αδέσποτα σκυλιά και γι αυτό απαιτείται μέριμνα πρόληψης

Θ. στα νέα σφαγεία από 30 ευρώ/σφάγειο οι κτηνοτρόφοι τώρα πληρώνουν 60 ευρώ και μάλιστα χωρίς απόδειξη!

Ι. στον χώρο των σφαγείων δεν λειτουργεί το καταγραφικό, δεν υπάρχει τηλέφωνο, δεν υπάρχει γραμματεία (ένας χρόνος λειτουργίας και υπάρχει οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή χωρίς υπολογιστή)!

Ια. νερό για πότισμα ζωών στο ΖΗΝΙ-ποτίστρες

11. Δημιουργία μονάδας παραγωγής τυριού γιατί σήμερα δεν αγοράζεται το γάλα.

Για την Συμπαράταξη Ελπίδας Ν. Μυλωνάς