Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΡΑ.Σ.

Στήλη: Δελτία Τύπου

Προς: Μέλη Δ.Σ. ΔΗΡΑΣ Κω

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΡΑΣ ΚΩ 2011

Παρακαλείσθε όπως παρευρεθείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΡΑ.Σ. που θα γίνει στις 16 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο ΑΚΤΑΙΟΝ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για την λειτουργία και τη χρηματοδότηση του ΔΗ.ΡΑ.Σ

2. Επέκταση σήματος Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης σε όλο το νησί. (Καμάρι Κεφάλου και Καρδάμαινα)

3. Αγορά αναμεταδότη κανάλι-κανάλι

4. Αγορά κεραιοσυστήματος

5. Έγκριση νέου Τιμοκαταλόγου

6. Αγορά νέου προγράμματος (Ταινίες, Ντοκιμαντέρ, κλπ - Πνευματικά δικαιώματα)

7. Χρέη προηγούμενης χρήσης

8. Διάφορα θέματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΡΑΣ ΚΩ

Βασίλης Σταυρής