Σε εξέλιξη οι διαδικασίες της Δύναμης Αλλαγής για το Π.Ε.Ε.

Στήλη: Δελτία Τύπου

Δύναμη Αλλαγής

Έγινε χθες Τρίτη 15 Μαρτίου η δεύτερη προγραμματισμένη συνάντηση δημοτικών και τοπικών συμβούλων της ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ με θέμα την επεξεργασία των θέσεων της παράταξης για το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2011 του Δήμου της Κω.

Η συνάντηση έγινε στο Πυλί με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών που συμμετεί-χαν στο ψηφοδέλτιο της παράταξης από τις δημοτικές κοινότητες Ασφενδιού και Πυ-λίου.

Με το τέλος της συνεδρίασης τριμελής ομάδα ανέλαβε να κωδικοποιήσει τις προτά-σεις που αφορούν στις δυο δημοτικές κοινότητες και να τις καταθέσει στον επικεφαλής της παράταξης μέχρι της Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Ανάλογη συνάντηση με τα μέλη της δημοτικής Κοινότητας Κω θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ