Αίτηση του Νίκου Μυλωνά για e municipality

Στήλη: Δελτία Τύπου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ KΩ

Αίτηση του
Νίκου Μυλωνά
(δημοτικός σύμβουλος)
Κως 12-3-2010

Προς κ. πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  Κω
κ. Μ. Χατζηνικολάου

Σας παρακαλούμε:

1. να μας δώσετε κατάλογο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δημοτικών υπηρεσιών και δημοτικών  επιχειρήσεων προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο της ηλεκτρονικής ενδο-επικοινωνίας στο επίπεδο της παράταξης μας. Νομίζουμε ότι έχουμε καθήκον να συντάξουμε ένα τέτοιο πίνακα και να περάσουμε σε μια νέα εποχή. Σε περίπτωση που το αίτημα μας κριθεί υπερβολικό, τότε θα ήταν χρήσιμο να είχαμε τις διευθύνσεις των βασικών υπηρεσιών (γραφείο δημάρχου, διοικητικό, οικονομικό, πρωτόκολλο, καθαριότητας, πρασίνου κλπ) .

2. παράλληλα σας δηλώνουμε υπεύθυνα ότι για μας αρκεί η ηλεκτρονική αποστολή προσκλήσεων στο δημοτικό συμβούλιο, στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών και των επιχειρήσεων που συμμετέχουμε, και γενικά ότι έχει σχέση με την δημοτική πληροφόρηση της παράταξης μας. Θέλουμε οι δήμος και η δημοτικοί υπάλληλοι να απαλλαγούν από την ταλαιπωρία να μας ψάχνουν για την επίδοση και για να υπογράψουμε την παραλαβή. Η υπογραφή του ‘’έλαβα γνώση’’ μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

3. Επιμένουμε, μετά την παροδο ενός μηνός από την προηγουμένη αίτηση μας κ. Πρόεδρε στο ζήτημα να οριστεί ημερομηνία επαναλειτουργίας της βιβλιοθήκης.
Σας ευχαριστούμε.

Για την Συμπαράταξη Ελπίδας

Νίκος Μυλωνάς