Η Συμπαράταξη Ελπίδας για επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και μαρίνα

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2011-2014

Συνηθίζεται, η κατάθεση του επιχειρησιακού προγράμματος από τις εκάστοτε Δημοτικές αρχές να διανθίζεται με μεγάλα λόγια, μεγαλεπήβολα σχέδια και δημιουργία εντυπώσεων και γενικά να δημιουργεί ένα ευφορίας.

H σημερινή δημοτική αρχή δεν πρωτοτύπησε και ακολούθησε την πεπατημένη. Μόνο που οι σημερινές δύσκολες οικονομικά συνθήκες δεν επιτρέπουν ούτε υπέρμετρη αισιοδοξία αλλά και ούτε δημιουργία μεγάλων προσδοκιών απέναντι στους πολίτες. 'Όλα όμως θα κριθούν εκ του αποτελέσματος.

Επιβάλλεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα να είναι ρεαλιστικό, εφικτό και ανάλογο των δυνατοτήτων του δήμου. Θα ήμασταν ευτυχείς εάν μπορούσαν να εκτελεστούν όλα όσα αναγράφονται στο σχέδιο εισήγησης του προγράμματος. Όμως μη τρέφουμε αυταπάτες. Στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η κεντρική διοίκηση που δεν μπορεί να καλύψει βασικές λειτουργικές δαπάνες, η άντληση οικονομικών πόρων από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι περιορισμένη. Επίσης λόγω της οικονομικής ύφεσης αναμένεται και τα άμεσα έσοδα του Δήμου να έχουν πτωτική πορεία. Άρα για την υλοποίηση του προγράμματος, είτε είναι αυτούσιο όπως κατατίθεται σήμερα, είτε με περικοπές κατά την εκτέλεση του, πρέπει να βρεθούν να διεκδικηθούν 'η και να δημιουργηθούν νέοι πόροι.

Θα έπρεπε λοιπόν μαζί με τα προτεινόμενα έργα να γίνει και κατάθεση σχεδίων και προτάσεων για την υλοποίηση τους καθώς και τεκμηρίωση της αποδοτικότητας των έργων και των εργαλείων χρηματοδότησης τους.

Πέρα όμως από την πρόθεση πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι πολιτικές πρωτοβουλίες που θα επιλέξουν την αναγκαιότητα των έργων και την προτεραιότητα της υλοποίησης τους σε σχέση με την ανταποδοτικότητα τους.

Η εξεύρεση πόρων πέραν των τακτικών εσόδων και ιδίων πόρων αποτελεί τον κατάλληλο μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου, την εκτέλεση των προγραμματισθέντων έργων αλλά και την οριοθέτηση νέων στόχων.

Οι Δήμοι αποτελούν οικονομικές μονάδες και λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όσον αφορά τις οικονομικές εισροές από την κεντρική διοίκηση και ειδικά από τα Κοινοτικά προγράμματα που όπως είναι σήμερα διαμορφωμένη η κατάσταση, μπορούν να αποτελέσουν την κύρια μορφή χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων.

Το χρονοδιάγραμμα της τριετίας είναι πολύ στενό για την πραγματοποίηση όλων των έργων που αναφέρονται στο κατατεθέν επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η άποψη μας είναι ότι πρέπει κατ'αρχή να γίνει ιεράρχηση της αναγκαιότητας των έργων και δράσεων και ο οικονομικός προγραμματισμός να γίνει βάσει αυτής της ιεράρχησης.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου πρέπει να κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες:

O πρώτος άξονας είναι η εκτέλεση έργων και ανάληψη δράσεων που διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του.

Σε αυτό τον τομέα συμπεριλαμβάνονται η αναβάθμιση, βελτίωση και επέκταση του οδικού δικτύου, η δημιουργία χώρων πάρκιγκ, η μετεγκατάσταση υπηρεσιών σε εύκολα προσπελάσιμους χώρους, η αποτελεσματική αστυνόμευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, η διάνοιξη αγροτικών οδών. Ο εξωραϊσμός και αξιοποίηση των πάρκων. Καθαρισμός και αναβάθμιση των παραλιών, και αρχαιολογικών χώρων. Συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Δημιουργία χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας των νέων, χώρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για εργαζόμενες μητέρες κατά τις απογευματινές ώρες. Δημιουργία κέντρων τρίτης ηλικίας στις γειτονιές και στα χωριά με στελέχωση εξειδικευμένου προσωπικού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Δημιουργία γραφείων τεχνοοικονομικής υποστήριξης των πολιτών για παροχή πληροφοριών περί τρεχόντων προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, εκτέλεσης εργασιών και χρηματοδότησης τους και διεκπεραίωσης των διαδικασιών ένταξης τους σε αυτά. Παράδειγμα, το πρόγραμμα «εξοικονομώ» για την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων, το πρόγραμμα μειωμένου τιμολογίου της Δ.Ε.Η. που αφορά ειδικές ομάδες του πληθυσμού, το πρόγραμμα ελεγχόμενης πτώχευσης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Δημιουργία δημοτικών ιατρείων με δυνατότητα μετακίνησης τους σε γειτονιές και χωριά. Ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Να γίνει επιλογή στους τομείς που μπορεί ο Δήμος να αναπληρώσει την έλλειψη ή ανεπάρκεια του κράτους. Ήδη με τον Καλλικράτη πολλές δράσεις έχουν μεταβιβαστεί στους δήμους, όπως ανάπτυξη υποδομών μεταφορών, ενέργειας, περιβάλλοντος πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής ενσωμάτωσης, επιχειρηματικότητας καθώς και παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων.

Ο δεύτερος άξονας είναι η πραγματοποίηση αναπτυξιακών έργων και υποδομών.

Τα έργα αυτά σκοπό έχουν την βελτίωση των υποδομών του νησιού σε συγκοινωνίες, την υγεία , την ενέργεια, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και αγαθών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες , την ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτημάτων του νησιού, την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη δημιουργία εύρυθμου και ενθαρρυντικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προστασία του φυσικού πλούτου και επίσης την δημιουργία συνθηκών οικονομικής αυτοτέλειας του Δήμου.

Για την Σ. Ε. Πασχάλης Χατζηνικολάου

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ

Υπόμνημα προς το ΔΣ της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. -ΜΑΡΙΝΑΣ Κω

1. Η επιχείρηση της ΜΑΡΙΝΑΣ, από την ίδρυση απλά επιβιώνει μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

Αυτό λένε τα στοιχεία των ετήσιων απολογισμών. Και όμως! Ο μονοπωλιακός της χαρακτήρας της θα έπρεπε να την είχε αναδείξει σε ατμομηχανή των Δημοτικών επιχειρήσεων, με σημαντική συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο τόσο από την κερδοφορία της όσο και από δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας.

Δυστυχώς είναι και αυτή θύμα μιας κακώς εννοούμενης λειτουργίας ως κλασσικής δημοτικής επιχείρησης ανταποδοτικού χαρακτήρα!

Αν ξεχωρίσουμε τα έσοδα της από τα μισθώματα από τα έσοδα της εκμετάλλευσης των σκαφών κάθε άλλο παρά κερδοφόρα είναι. Πολλά ακούγονται κατά καιρούς για κακή διαχείριση και αδιαφάνεια. Δυστυχώς, φαίνεται ότι η κακή διαχείριση θα έχει συνέχεια.

Διαφωνούμε με την ανάθεση της ευθύνης του διευθύνοντα συμβούλου σε στέλεχος της παράταξης του κ. Δημάρχου. Δεν κατηγορούμε το φυσικό πρόσωπο για ανεπάρκεια, αναρμοδιότητα και άλλα παρόμοια. Δεν συμφωνούμε με τις διαδικασίες και με το περιεχόμενο της ανάθεσης. Σε μια εποχή που ο διεθνής ανταγωνισμός επιβάλλει το άνοιγμα της επιχείρησης και την χρησιμοποίηση των πιο προωθημένων επιστημονικών γνώσεων που διαθέτουν νέοι επιστήμονες, που μάλιστα άνεργοι, η πλειοψηφία ακολουθεί τους γνωστούς δρόμους του παρελθόντος που στηρίζονται στην κλειστή διαχείριση μέσω ημετέρων και στις πελατειακές σχέσεις.

2. Απαιτούνται αλλαγές πολιτικού περιεχομένου πρωταρχικά και λειτουργικής ανανέωσης ώστε να ξεφύγει από την στασιμότητα και την κρίση και να περάσει εκεί που έχουμε ανάγκη: στην κερδοφορία και την αναπτυξιακή επενδυτική δραστηριότητα!

- Νέα οργανωτική δομή, μετά από διάλογο με κοινωνικούς φορείς και τους εργαζόμενους

- Ανάθεση των καθηκόντων της Διοίκησης (Διευθύνων Σύμβουλος ή Διευθυντής ) σε μάνατζερ της

αγοράς, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού με σύμβαση συγκεκριμένου έργου που η υλοποίηση του θα ελέγχεται από το διοικητικό συμβούλιο, με ταυτόχρονο περιορισμό των αιρετών σε ρόλο συντονιστή και επιβλέποντα.

- Δημιουργία ελεγκτικής υπηρεσίας από το Δήμο, πλαισιωμένη από στελέχη με γνώση στο αντικείμενο, η οποία θα συντάσσει περιοδικές αξιολογικές εκθέσεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις, προτείνοντας μέτρα βελτίωσης ( η υπηρεσία αυτή θα έχει αρμοδιότητα ελεγκτική σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου).

Για την Συμπαράταξη Ελπίδας Σ. Παπαποστολου