Νίκος Μυλωνάς: κριτική στο ΠΕΕ

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: το κειμενο που κατατεθηκε στο δημοτικο συμβουλιο και αφορά ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ Π.Ε.Ε. 2011

Α. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες του ΠΕΕ 2011 είναι δυσοίωνες. Ο Καλλικράτης και το Μνημόνιο έχουν παίξει τον αρνητικό τους ρόλο, αν και είναι παράγωγα της κακής κατάστασης στην οικονομία της χώρας και του νησιού. Ο γιγαντισμός ξενοδοχείων και τα πολυκαταστήματα είχαν σαν αποτέλεσμα την παραγωγική αποδιάρθρωση στο νησί μας. Κοντά σε αυτά είναι οι πελατειακές δουλείες στην διαχείριση του δημοτικού χρήματος και των αρμοδιοτήτων του Δήμου και η απορρύθμιση του ιδίου του δήμου λόγω Καλλικράτη, και η τυφλή αντιπαράθεση μεταξύ της νέας και της πρώην δημοτικούς αρχής, κάνουν το 2011 μια ζοφερή υπόθεση.

Β. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ. Για να αντιπαρατεθούμε σε αυτά πρέπει να δραστηριοποιήσουμε τις δικές μας δυνάμεις. Ποιες είναι οι δυνάμεις μας; Οι συντελεστές της παραγωγής είναι η γη, η εργασία μας και το χρήμα και ο δήμος μας έχει την δυνατότητα να τους δραστηριοποιήσει. Μπορεί να το κάνει καλύτερα από τον κάθε επιχειρηματία. Να δραστηριοποιήσει την μηχανή του παράγοντας υψηλού επιπέδου δημοτικές υπηρεσίες και να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Η πολιτική γης είναι πρωταρχική. Οι χρήσεις γης, τα σχέδια πόλεως, οι ποιοτικές ρυθμίσεις για τα οικιστικά μας σύνολα είναι μοχλοί παραγωγής. Οι εθελοντική δράση και η συλλογικότητα είναι δύναμη ανάπτυξης. Τα χρηματικά ίδια έσοδα του Δήμου, τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα του κράτους με το ΠΔΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ και αλλων προγραμμάτων είναι μηχανισμοί ανάπτυξης. Τι κάνει λοιπόν το ΠΕΕ 2011 σε αυτή την κατεύθυνση; Τα έσοδα από τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι ελάχιστα και αυτά οφείλονται στους Δήμους Δίκαιου και Ηρακλειδών! Προτείναμε, για την αύξηση των ιδίων εσόδων, την δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας για την δυνατότητα αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Προτείναμε ανακοστολόγηση δημοτικών υπηρεσιών για να αυξηθούν τα δημοτικά έσοδα. Η λαϊκή κινητοποίηση βουλιάζει κάτω από την πολιτική των ψευδοπαροχών και των διευκολύνσεων και λείπει ο ενθουσιασμός του καινούργιου γιατί δεν έχει στοιχειοθετηθεί μια σοβαρή ελπίδα ανάκαμψης κι αυτό φαίνεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Για μας το ΠΕΕ 2011 είναι εκτός τόπου και χρόνου!

Γ. Το ΠΕΕ 2011 είναι φτωχό σε ποσά και σε ιδέες. Η συνολική εικόνα του ΠΕΕ 2011 είναι ΚΑΚΗ. Θέτει μια απαισιόδοξη πρόταση που δεν πατά στα πόδια της. Θέτει σε κίνδυνο προσπάθειες της προηγούμενης περιόδου. Παραμένει η αποσπασματικό και δεν συνδέεται του παράλληλους στόχους (παράδειγμα πεζοδρομήσεις με στόχο την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων). Δεν υπάρχουν προτάσεις που να θέτουν την αναπτυξιακή διάσταση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κινείται στα πλαίσια της ευκολίας του παρελθόντος.

Α) συνολικά: το συνολικό του ύψος 13,2 εκ ευρώ υπολείπεται του αθροίσματος των ΠΕΕ των 3 Δήμων του 2010 που ήταν 11,7+5,4+7,2=24,3εκ. Αυτή η συνολική κάμψη πρέπει να αιτιολογηθεί πολιτικά.

Β) χρηματοδοτούμενα έργα: έχουμε μείωση προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων από προγραμματικές συμβάσεις, χρηματοδοτούμενα προγράμματα και δημόσιες επενδύσεις κατά 10% πιστοποιώντας την αδυναμία του Δήμου στην ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ παρόμοιων ΠΟΡΩΝ.

Δ) ίδιοι πόροι: το τμήμα του ΠΕΕ με ίδιους πόρους αποτελεί το 61% φέτος. Το ΠΕΕ κυριαρχείται από οδοποιία, ηλεκτροφωτισμό και οικοδομικά έργα. Φαίνεται ότι πάει να γίνει κάτι στον τομέα μηχανοργάνωσης, προγραμματισμού, πληροφορικής και είναι σημαντικό. Η υστέρηση υλοποίησης των βασικών μελετών υποδομών με ίδιους πόρους (π.χ. οικισμοί, βιοτεχνική, ΖΟΕ, ΓΠΣ) δείχνει και αδυναμία προσανατολισμού της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Δ. Λείπει η τεκμηρίωση, η αιτιολόγηση, η σφαιρικότητα, η ιεράρχηση στην στοχοθέτηση και ο συμμετοχικός σχεδιασμός. Δε έχει άξονες δράσεις αλλά περιγράφει μεμονωμένα έργα. Που είναι ο μεγάλος αναπτυξιακός στόχος; Ποιος πρέπει να είναι στις σημερινές συνθήκες; Μας είπε ο κ. Δήμαρχος ότι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι άνεργοι επιστήμονες. Δεν φαίνεται όμως πως θα βοηθηθούν αυτοί οι στόχοι μέσα από το πρόγραμμα. Όσο για τα αντιπλημμυρικά έργα που υπερτονίζουν είναι αστείο με τα 30.000 ευρώ.

Ε. Το ΠΕΕ 2011 δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Πέρα από τα έργα συντηρήσεως δεν βλέπουμε να υπάρχει ένας αναπτυξιακός στόχος. Έχουμε ήδη μιλήσει για το ποιος είναι ο πιο πρόσφορος και πιο αποδοτικός κεντρικός στόχος στην σημερινή οικονομική συγκυρία. Και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από την πλήρη εφαρμογή των σχεδίων πόλεως, την ολοκλήρωση των σχεδίων των οικισμών και ο χωροταξικός σχεδιασμός του δήμου μας σε όλη την εδαφική έκταση του. Μαζί με αυτό το στόχο πρέπει να υποβοηθηθεί το κτηματολόγιο Κω για την μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής. Ένας δεύτερος άμεσος αναπτυξιακός στόχος είναι η αξιοποίηση του συγκροτήματος ΑΒΙΚΩ+ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ που μπορεί να μετατραπεί σε πολυχωρους αναψυχής, νέων τεχνολογιών και γενικά νέων δράσεων. Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας είναι εκ των πραγμάτων αναγκαία και γι αυτό προτείναμε την δημιουργία αντίστοιχης δημοτικής επιχείρησης. Πρέπει να αλλάζει η εμφάνιση, η λειτουργία και η οργάνωση των οικισμών μας. Ο Δήμος πρέπει να προσανατολιστεί σε έργα που να αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην πράσινη ενέργεια, τον οικοτουρισμό και τον ήπιο τουρισμό, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ο στόχος της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης στο νησί μας δεν θα προχωρήσει αν δεν προωθήσουμε την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών όπως: κατασκευή νέου λατομείου και νέου εμπορικού λιμανιού, αξιοποίηση ιαματικών πηγών, επέκταση ΧΥΤΑ και Σφαγείων, κλπ. Δεν μας ακούτε όμως. Κάνετε απολύτως τα δικά σας! Το ΠΕΕ 2011 δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Ζ. Το ΠΕΕ δεν έχει βελτιωτικό χαρακτήρα των προβλημάτων που ζούμε. Οι υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου υστερούν κατά πολύ και χρειάζονται μεθοδική υποστήριξη. Η Δημοτική Αστυνομία είναι ανενεργή. Ο ψηφιακός δήμος και η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών ανύπαρκτη. Η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό των υπηρεσιών, η ενίσχυση τους με μηχανολογικό εξοπλισμό και η δημιουργία πνεύματος ελευθερίας έκφρασης και συμμετοχής στην δημοτική προσπάθεια, καταστρέφεται από το πολιτικό κλίμα της έντασης και της ανειλικρίνειας.

Η. Το ΠΕΕ δεν δείχνει κοινωνικό χαρακτήρα. Έχει ζητηθεί η χωροθέτηση του 1ου Ιπποκράτειου Λυκείου χωρίς ανταπόκριση. Για τα 20 διδακτήρια του δήμου μας δίνετε από ίδια έσοδα για την συντήρηση τους 100.000 ευρώ! Και τα συμπληρώνετε με 60.000 από τους ΚΑΠ! Υποδομές για κοινωνική προστασία και τον πολιτισμό δεν χρηματοδοτούνται το 2011.

Θ. Το πιο κρίσιμο πολιτικό αίτημα του ΠΕΕ 2011 είναι ότι επικρατεί η λογική των μετεκλογικών εξυπηρετήσεων. Δηλαδή της κατασπατάλησης των χρηματικών πόρων σε πελατειακές δουλείες. Δίνουμε 90.000 ευρώ για να ξηλώσουμε αυτά που μόλις φτιάχτηκαν στο λιμάνι (θα ξοδευτούν σαφώς πολύ περισσότερα)!

ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Σ.Ε θα καταψηφίσει την πρόταση για το ΠΕΕ 2011 γιατί:

---θεωρούμε ανεπαρκέστατη τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος

---δεν μας εκφράζει η κατεύθυνση και το περιεχόμενο των έργων (τσιμέντα και άσφαλτος)

---θεωρούμε πρόχειρη και διαστρεβλωτική τη δομή του Σχεδίου

---δεν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης του ΕΣΠΑ για το τρέχον έτος

---ακολουθεί ένα δρόμο γεμάτο αναποτελεσματικότητα και αναξιοπιστία.

---Θεμελιώνει την αβεβαιότητα, την μερικότητα, την αποσπασματικότητα και κάνει μονόπλευρες επιλογές

---γιατί εν τέλει η δημοτική αρχή δεν δημιουργεί κλίμα συνεννόησης για την πορεία του τόπου.

Καταψηφίζουμε το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και προτείνουμε τουλάχιστον να έρθει στην επόμενη συνεδρίαση μαζί με τον Προϋπολογισμό, αφού εντός της εβδομάδας εξαντληθούν τα περιθώρια βελτίωσης των διαδικασιών.

Για την Σ.Ε. Ν. Μυλωνάς