Λευτέρης Κώστογλου: επιστολή με θέμα την κατασκευή δημοτικού έργου

Στήλη: Δελτία Τύπου

Δύναμη Αλλαγής

ΠΡΟΣ: κ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΚΟΙΝ: 1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

2.ΠΑΡΕΔΡΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

3.ΜΜΕ

ΘΕΜΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε συνέχεια δημόσιας παρέμβασής μου, σχετικά με την επικινδυνότητα ανοικτών φρεατίων ελέγχου και καθαρισμού, κατά μήκος του πλακοσκεπή αγωγού του ρέματος της "Αναβολιάς", θα ήθελα να μου γνωρίσετε τα παρακάτω:

1. Με ποια διαδικασία έγινε ανάθεση του έργου που άρχισε να εκτελείται σήμερα προκειμένου να σφραγιστούν τα συγκεκριμένα φρεάτια.

2. Με ποια μελέτη κατασκευάζεται το συγκεκριμένο έργο και εις βάρος ποιου κωδικού του προϋπολογισμού (που μέχρι και σήμερα δεν έχει ψηφιστεί από το ΔΣ) θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες.

3. Για ποιον λόγο προτιμήθηκε η κατασκευή του έργου από ιδιώτη και δεν έγινε με αυτεπιστασία από τις ΤΥ του Δήμου

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ