Δήμος Κω: διευκρίνηση με αφορμή δελτίο τύπου της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ»

Στήλη: Δελτία Τύπου

Με αφορμή δελτίο τύπου της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ» το οποίο δημοσιοποιήθηκε στις 29/03/2011 και αφορά στην κατάθεση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων για το 2011 και συγκεκριμένα το έργο: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ» έχουμε να καταθέσουμε τα εξής:

Σύντομο ιστορικό:

Το συγκεκριμένο έργο δεν είναι νέο. Υπήρχε στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του πρώην Δήμου Ηρακλειδών για το έτος 2010. (Κωδικός 15.7326.07). Η σχετική μελέτη (12/2010) συνολικού προϋπολογισμού 415.150,00€ εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του πρώην Δήμου Ηρακλειδών και εγκρίθηκε από το ΔΣ (Αρ. Απόφασης 85/07-05-2010).

Στη συνέχεια και για οικονομικούς λόγους, ζητήθηκε νέος προϋπολογισμός μικρότερου κόστους. Συντάχθηκε νέος , ύψους 196.378,53€ ο οποίος αφορούσε μόνο στην κατασκευή αποδυτηρίων και πάγκων και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Ηρακλειδών με την υπ' αριθμ. 141/30-07-2010 Απόφαση.

Το έργο δημοπρατήθηκε με τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν βάσει του ειδικού προϋπολογισμού στις 21/09/2010. Συμμετείχαν τέσσερις τεχνικές εταιρείες και προσωρινός Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία: «Ι.ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ – Γ.ΚΡΟΥΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (μέση έκπτωση 33,22%) με την υπ' αριθμ. 124/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. (νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 8399/2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας)

Η τεχνική εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (μέση έκπτωση 41,84%) η οποία συμμετείχε στο Διαγωνισμό και η προσφορά της είχε απορριφθεί αρχικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατέθεσε προσφυγή στην Περιφέρεια (στην Επιτροπή του άρθρου 152 Ν.3463/06) στις 10/11/2010. Η Περιφέρεια με την υπ' αριθμ. 51/2010 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής δικαίωσε την εν λόγω εταιρεία και ακύρωσε την υπ' αριθμ. 8399/2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Η Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής της Περιφέρειας κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κω στις 19-01-2011. Με βάση αυτή την απόφαση, η οποία να σημειώσουμε είναι υποχρεωτική και δεσμευτική σύμφωνα με τη νομοθεσία για το νέο Δήμο εφόσον θέλει να υλοποιήσει το έργο , απαιτείται νέα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Ενιαίου Δήμου Κω, που θα κατακυρώνει το Διαγωνισμό στην εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Ακριβώς αυτή την έννοια είχε η επισήμανση της υπηρεσίας μας ότι απαιτείται πολιτική απόφαση (Οικονομική Επιτροπή) για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Σημειώνουμε τέλος, ότι τα σχόλια της υπηρεσίας μας που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό αρχείο της πρότασης του συνόλου του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων ( και που αποτελούν πάγια τακτική μας για διευκόλυνση όλων όσοι ενημερώνονται από αυτό διαχρονικά), έχουν καταγραφεί ακριβώς προκειμένου να γίνεται κατανοητό με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, σε οποιονδήποτε δεν γνωρίζει το ιστορικό κάθε έργου, η φάση που βρίσκεται κάθε συνεχιζόμενο έργο και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια.

Για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του                               Για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κω

πρώην Δήμου Ηρακλειδών

Ο Προϊστάμενος                                                        Η Προϊσταμένη

Σαράντος Βασίλειος                                                  Αναγνωστίδου Έφη