Συμπαράταξη Ελπίδας: συγκυρία και τα δημοτικά μας προβλήματα

Στήλη: Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
(θα κατατεθεί πρόταση για την διαχείριση του νερού)
ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Τα δημοτικά μας προβλήματα επηρεάζονται και επισκιάζονται από την γενικότερη οικονομική κατάσταση. Δεν είναι η ρευστότητα και ο δανεισμός. Η προσφυγή στο Δ.Ν.Τ. ή στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Είναι η παραγωγική αποδιάρθρωση της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντίστοιχη τοπική μονοδιάστατη τουριστική ανάπτυξη. Καθήκον μας είναι η αξιοποίηση της δημοτικής εξουσίας ώστε να εμπλακούμε αμυντικά και επιθετικά στις δυσοίωνες εξελίξεις. Αμυντικά σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα τοπικό συναγερμό για να προετοιμάσουμε την πόλη και το νησί μας εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου. Θα βοηθούσε τους εργαζομένους του νησιού μας, που πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλη πλευρά. Η επαφή της δημοτικής αρχής με τους επιχειρηματίες του τόπου. Εκεί να τεθούν τα θέματα συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης τους έναντι των εργαζομένων.  Έναντι των φυσικών πόρων.  Θυμίζουμε την παρέμβαση μας για τις εργασιακές σχέσεις στα ξενοδοχεία: μείωση μισθών, δήθεν φοιτητές που κατέχουν θέσεις εργασίας κλπ. Επιθετική στην κρίση είναι η αναγκαία αναπτυξιακή πολιτική. Θυμίζουμε τις κατά καιρούς προτάσεις μας, για στροφή στο τοπικό: άμεση λειτουργία υπενδεδυμένων κεφαλαίων (σφαγείων, Χάνι, ΧΥΤΑ,…) και νέων επενδύσεων (πρόταση ένταξης της Κω σε ένα από τα 10 νησιά περιβαλλοντικής βιομηχανικής ανάπτυξης).

Β. ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: πρόβλημα ζητούμενο για τον δήμο μας είναι η διαχείριση με σύγχρονο τρόπο, που σημαίνει διαφοροποίηση του μέχρι σήμερα χαρακτήρα της. Πρέπει να ξεχωρίσουμε το πολιτικό από το διοικητικό. Η διοίκηση του δήμου μας σε όλες υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αποκτήσει αυτοτέλεια για να απαλλάξουμε από τις πελατειακές λογικές. Η πολιτική να περιοριστεί στον έλεγχο των αποτελεσμάτων της διαχείρισης και στο δύσκολο θέμα του σχεδιασμού των αλλαγών. Αυτό θα αλλάξει το κλίμα και θα βελτιώσει την παραγωγικότητα, αν συμπληρωθεί με κάποια μέτρα αυτοελέγχου όπως για παράδειγμα η εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής στην θέση του διπλογραφικού. Το άλλο μεγάλο ζήτημα του δήμου μας είναι η χάραξη της προοπτικής του τόπου. Το προς τα πού θα κατευθυνθούν οι τοπικές διεκδικήσεις προς το κράτος, που θα σχεδιαστούν οι νέες επενδύσεις που θα καθορίσουν τις νέες χρήσεις γης, πως θα συμμετάσχει ο δήμος καθοριστικά στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. Η κατεύθυνση μας είναι σαφής: διεύρυνση της παραγωγικής βάσης σε νέους τομείς που δημιουργούν νέα προϊόντα υψηλής προστιθεμένης αξίας και ανανεώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες της

Γ. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: από την κυβέρνηση για άλλη μια φορά με το επιχείρημα οικονομικότερης διαχείρισης θέτει το θέμα της διοικητικής αναδιάρθρωσης. Το θέτει με τρόπο κάθε άλλο από πειστικό και ελπιδοφόρο. Βεβιασμένα χωρίς ξεκαθαρισμένες διαδικασίες, χωρίς χρηματοδοτήσεις, χωρίς πρόγραμμα και ιεράρχηση. Αυτό έχει ήδη αποδιαρθρώσει τους υπό κατάργηση δήμους ενώ τα χρονικά περιθώρια τού ΕΣΠΑ 2007-13 είναι ασφυκτικά. Αυτή η σπουδαία υπόθεση θα έπρεπε να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει. Όμως η αλλαγή έχει τα αδιαμφισβήτητα καλά της. Μια νέα κοινωνική δημοτική πραγματικότητα ίσως δημιουργηθεί. Αυτό εμπεριέχει το στοιχείο της κινητικότητας και της αλλαγής στην εκπροσώπηση. Διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές λογικές και συμφέροντα θα αναγκαστούν να συγκλίνουν σε μια νέα ισορροπία και σε μια νέα πολιτική εκπροσώπηση. Η Συμπαράταξη Ελπίδας φορέας μια νέας πολιτικής στην  διαχείριση και στην δραματική της διάσταση δεν μπορεί να λείπει. Μάλιστα μέσα στην υπάρχουσα κοινωνικό-οικονομική συγκυρία νομίζουμε ότι πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Η πρόταση μας είναι και ελπιδοφόρα και υλοποιήσιμη. Είναι επί πλέον απαλλαγμένη από τις παθογένειες των πελατειακών σχέσεων, του παραγοντισμου και του στενού κομματισμού.

Συμπαράταξη Ελπίδας