Νίκος Κιλιμάτος: η εισήγηση στη συνέντευξη για τα απόβλητα

Στήλη: Δελτία Τύπου

Δήμος Κω

Η σημερινή συνέντευξη τύπου αφορά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των συγχρόνων κοινωνιών που έχει να κάνει με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα που απαιτεί την εφαρμογή μιας γενικής και συνεπούς πολιτικής για την πρόληψη της παραγωγής και την ανακύκλωση των αποβλήτων.

Ο Δήμος μας συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες τάσεις στην Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, έχει στηρίξει ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος που θα ξεκινάει από την διαλογή στην πηγή και θα τελειώνει στην αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Βασικοί Στόχοι της Δημοτικής Αρχής για να εφαρμοστεί επιτυχημένα το παραπάνω σύστημα είναι:

1. Η ανάπτυξη χώρων διαλογής και επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων.

Όπως γνωρίζεται με την ανάληψη των καθηκόντων μας, από τον Γενάρη η διαχείριση του ΧΥΤΑ πέρασε αποκλειστικά στην αρμοδιότητα μας εξοικονομώντας σημαντικά χρηματικά ποσά και αξιοποιώντας το καθόλα ικανό ανθρώπινο δυναμικό του Ενιαίου μας Δήμου.

Όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε και τον χώρο και τις προοπτικές στον ΧΥΤΑ για την Ανάπτυξη του τόσο σημαντικού Συστήματος για την μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που θάβονται και την ταυτόχρονη εγκατάσταση των απαραίτητων τεχνικών μηχανημάτων για την επεξεργασία και την διαλογή. Να είστε βέβαιοι ότι στις χωματερές ένας πολύτιμος πόρος «θάβεται».

2. Η ανάπτυξη συστημάτων διαλογής στην πηγή.

Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη υλικού και τεχνικού εξοπλισμού για να επιτύχουμε την μείωση του κόστους και τον πολλαπλασιασμό της ωφέλειας.

Υποδομές και Ανακύκλωση είναι δυο ταυτόσημες έννοιες.

Ανακύκλωση στην πηγή σημαίνει υψηλής ποιότητας απόβλητα προς ανακύκλωση.

Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο υπολογισμού των Τελών καθαριότητας με κριτήριο τον όγκο των απορριμμάτων του κάθε νοικοκυριού και όχι με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της εκάστοτε κατοικίας ή του εκάστοτε επαγγελματικού χώρου.

Εφαρμόζουμε μέθοδο κοστολόγησης σύμφωνα με τον όγκο, το βάρος ,την απόσταση και την ποιότητα των απορριμμάτων που θα δώσει την δυνατότητα μειωμένης επιβάρυνσης σε όσους διαχωρίζουν τα απορρίμματα.

3. Οργάνωση και Λειτουργία Τοπικών Φορέων Συλλογής και Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.

Τα απορρίμματα μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή πλούτου για την τοπική μας οικονομία και τους φορείς της.

Ξεκάθαρος στόχος μας είναι να συμμετέχουν στην συγκεκριμένη διαδικασία το τοπικό παραγωγικό δυναμικό δηλαδή οι ντόπιες παραγωγικές δυνάμεις σε συνεργασία με τα Εθνικά Συστήματα Διαχείρισης πάντα όμως βάση των αρχών και των κανόνων που θα καθορίσει ο Δήμος μας.

Τα οφέλη του όλου εγχειρήματος είναι πολλαπλά:

Ενεργοποιούμε το νέο ανθρώπινο δυναμικό σε παραγωγικές δραστηριότητες και καθιστούν συμμέτοχη την κοινωνία και τον δημοτικό φορέα της.

Αυξάνουμε τους προβληματισμούς για την διεύρυνση σύγχρονων δραστηριοτήτων τοπικής η ευρύτερης εμβέλειας.

Καθοριστικός παράγοντας για οποιαδήποτε δράση με κατεύθυνση την επίτευξη του βασικού αυτού στόχου είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρερχομένων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μεθοδική και ολοκληρωμένη επιστημονική στήριξη σε κάθε προγραμματισμένη δράση.

Για το λόγο αυτό την Κυριακή 12 Ιουνίου και ώρα 11.00 καλούμε όλα τα Εθνικά Συστήματα Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων καθώς και τους συνδημότες μας σε συνάντηση εργασίας στο ΕΒΕΔ για να παρουσιάσουμε την Βασική μας Πολιτική Κατεύθυνση με απώτερο στόχο την Ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας.

Ο τρόπος με τον οποίο πολιτικά σχεδιάζουμε θα αυξήσει την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την οικονομική ωφέλεια της συνολικής διαχείρισης.

Σας ευχαριστώ.

Νίκος Κιλιμάτος

Δημοτικός Σύμβουλος