Σχόλιο της Συμπαράταξης Ελπίδας στον Απολογισμό Εσόδων - Εξόδων του Δήμου

Στήλη: Δελτία Τύπου

Σχόλιο της Συμπαράταξης Ελπίδας στον Απολογισμό Εσόδων - Εξόδων του Δήμου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

Επισημάνσεις της Σ.Ε. για την δεύτερη 3-μηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του 2011

---Ο Καλλικράτης απαιτεί τον τριμηνιαίο έλεγχο υλοποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού. Στα υπόλοιπα και κάπου στο τέλος του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου, (χωρίς ναχουμε στοιχεία) πέρασε απαρατήρητη η ψήφιση του από την δημοτική πλειοψηφία.

Κρίνουμε όμως αναγκαίο των έστω εκ των ύστερων σχολιασμό της.

Σύμφωνα με τον πίνακα των οικονομικών στοιχείων απολογισμού του Α' εξαμήνου 2011, η πορεία των εσόδων είναι τραγική.

Ειδικά το κονδύλι των Τακτικών εσόδων που αποτελεί το πιο ορθολογιστικό δείγμα εκτίμησης της πορείας του προϋπολογισμού, παρουσιάζει τόσο μεγάλη απόκλιση από τα προϋπολογισθέντα που θεωρούμε αδύνατη την επίτευξη του ετήσιου στόχου. Πιθανόν να βελτιωθούν τα έσοδα στο Β' εξάμηνο λόγω και της καλής (;) όπως λέγεται τουριστικής σαιζόν, αλλά είναι απίθανο να καλυφθεί ο προϋπολογισμός.

Εάν βαδίσουμε σ' αυτούς τους ρυθμούς είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας.

Επίσης οι επενδύσεις εμφανίζουν σχεδόν μηδενικό βαθμό υλοποίησης και αποτελούν το πιο αρνητικό γεγονός για την πορεία του Δήμου, κι αυτό είναι κάτι που φαίνεται.

Συγκεκριμένα για το πρώτο εξάμηνο της υλοποίησης του προϋπολογισμού:

Οι Εισπράξεις βεβαιωμένων τακτικών εσόδων είναι 29,45 % συνεπώς σε ετήσια βαση αναμένεται να είναι 58,9%!

Οι Εισπράξεις στα έσοδα παρελθόντων ετών είναι 9,73% συνεπώς αν συνεχιστεί η ίδια οικονομική πολιτική θα υλοποιηθεί σε ετήσια βαση μόνο το 19,46% των προβλεπομένων!

Οι Επενδύσεις 1,45% και με τους ίδιους ρυθμούς αναμένεται ετήσια υλοποίηση μόλις 2,9 %!

''Κρούομεν τον κώδωνα''!!!

Η Ομάδα μελέτης των δημοτικών οικονομικών της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός 2011

Απολογισμός Α' Τριμ.2011

% υλοποιησης προυπ.

Απολογισμός Β' Τριμ.2011

% υλοποιησης προυπ.

Απολογισμός Α' Εξαμ.2011

0

Τακτικά Έσοδα

20.145.063,62

2.387.083,01

11,85%

3.543.412,10

17,59%

5.930.495,11

1 (πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα ( πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις )

2.937.051,00

85.350,25

2,91%

193.699,74

6,60%

279.049,99

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

5.524.464,65

82.173,74

1,49%

455.309,92

8,24%

537.483,66

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

0,00%

 

0,00

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθ. έτη ΤΑΚΤΙΚΑ

11.565.472,28

123.675,30

1,07%

159.936,08

1,38%

283.611,38

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και Τρίτων .

5.994.296,34

904.306,88

15,09%

1.040.628,78

17,36%

1.944.935,66

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

3.285.601,77

3.285.601,77

 

0,00

0,00%

3.285.601,77

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

10.556.925,22

467.607,14

4,43%

681.825,67

6,46%

1.149.432,81

Σύνολο Πόρων

60.008.874,88

7.335.798,09

12,22%

6.074.812,29

10,12%

##########

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός 2011

Απολογισμός Α' Τριμ.2011

% υλοποιησης προυπ.

Απολογισμός Β' Τριμ.2011

% υλοποιησης προυπ.

Απολογισμός Α' Εξαμ.2011

50.670.878,62

4.056.503,30

8,01%

5.334.371,41

10,53%

9.390.874,71

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

14.248.365,00

2.500.068,25

17,55%

3.116.378,39

21,87%

5.616.446,64

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

3.427.592,00

46.774,36

1,36%

152.678,21

4,45%

199.452,57

63,64

Φόροι-Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα

341.000,00

1.175,00

0,34%

30.827,37

9,04%

32.002,37

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

0,00

 

 

0,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

1.523.850,00

0,00%

181.479,05

11,91%

181.479,05

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους.Λοιπά Εξοδα

3.923.605,62

666.131,74

16,98%

578.196,47

14,74%

1.244.328,21

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

5.500.000,00

104.101,61

1,89%

107.961,01

1,96%

212.062,62

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

21.706.466,00

738.252,34

3,40%

1.166.850,91

5,38%

1.905.103,25

Επενδύσεις

14.274.941,85

53.490,41

0,37%

152.968,16

1,07%

206.458,57

71

Αγορές

1.579.192,96

0,00%

27.260,00

1,73%

27.260,00

73

Έργα

9.440.687,65

5.365,17

0,06%

31.516,64

0,33%

36.881,81

74

Μελέτες

2.229.938,55

0,00%

0,00%

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

766.096,00

0,00%

0,00%

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δάνειων επενδύσεων

259.026,69

48.125,24

18,58%

94.191,52

36,36%

142.316,76

9111

Αποθεματικό

799.611,49

0,00%

0,00%

0,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

65.745.431,96

4.109.993,71

6,25%

5.487.339,57

8,35%

9.597.333,28

Ο προυπολογισμός του ενιαίου Δήμου μας συντάχθηκε ,όπως μας είπε ο Αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών με ρεαλισμό ως προς την υλοποίηση του, μετά και το Β' τριμ.του έτους, πουθενά δεν φαίνεται αλλαγή πορείας σε αυτά που λέγαμε σχολιάζοντας τον απολογισμο του Α' τριμ.του έτους.

Εισπράξεις βεβαιωμένων Τακτικών 29,45 % αντιστοιχη αναγωγη σε ετήσια εσοδα 58,90%

Έσοδα παρελθόντων ετών 9,73% αναγοντας τα σε αναμενομενα ετήσια εσιοδα 19,46%

Επενδύσεις 1,45% ή σε ετησια βαση θα υλοποιηθει μονο το 2,9%

Και το πιο σημαντικό από όλα ,αν συνεχιστεί αυτή η πορεία πολύ σύντομα ο δήμος μας θα κάνει στάση πληρωμών ,το ταμείο είναι πλασματικό δεν είναι αρκετό να καλύψει ούτε τις τιμολογημένες λειτουργικές δαπάνες!!!