Νίκος Μυλωνάς: η εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΠΕΔ N. Aιγαιου

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

Σήμερα συζητείται το θέμα της εκλογής αντιπρόσωπων του δημοτικού συμβουλίου Κω στη ένωση δήμων N. Aιγαιου. Τι θα κάνει η Συμπαράταξη Ελπίδας;

1. Πιστεύουμε στην αξία της δημοκρατίας και της ισοτιμίας των δημοτικών συμβούλων.

Με βάσει το συνολικό αποτέλεσμα των τελευταίων δημοτικών εκλογών θα έπρεπε με βαση την απλή αναλογική να εκπροσωπηθούν οι παρατάξεις στην ΠΕΔ. Έτσι η Σ.Ε. θα εκπροσωπούνταν με ένα άτομο. Όμως ο εκλογικός νόμος της ενισχυμένης αναλογικής που ευνοεί τον διπολισμό μας, το απαγορεύει, όπως μας στέρησε μια δεύτερη θέση δημοτικού συμβούλου.

Η αναλογική εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης επί των 4 θέσεων που της αναλογούν δεν μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε θέση εκπροσώπησης.

2. Η Κως, η Δωδεκάνησος, το Ν. Αιγαίο έχει ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα. Είμαστε σε οικονομική κρίση που έχει να κάνει με την απαξίωση μικρών επιχειρήσεων, με την μείωση των αμοιβών εργασίας, με μεγάλες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, με γήρανση των δημοσίων υποδομών και αδυναμία ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού τους, με απαξίωση της παλιών εργαλείων αναδιανομής των εισοδημάτων από τον τουρισμό μέσω της αγοράς, με την πτώση του ποσοστού κέρδους των επενδεδυμένων κεφαλαίων κλπ. Εν τέλει το πρόβλημα είναι το περιφερειακό και δημοτικό μοντέλο παραγωγής και διανομής των κερδών. Απαιτείται πολιτική αλλαγών. Διαφοροποίησης σε σχέση με αυτό που γίνεται μέχρι τώρα.

Αντί να κατατίθενται προγράμματα και θέσεις για την πολιτική του ΠΕΔ, μας δίδοντα ονόματα και τεχνικές διαμοιρασμού των θέσεων εκπροσώπησης για να επιλέξουμε. Για μας θα ήταν ενδιαφέρον να μαθαίναμε γιατί στην Δωδεκάνησο δεν εφαρμόζεται ο νόμος για την διαχείριση των υδάτων και τι θα κάνει η ΠΕΔ; Ποιες οι πολιτικές της για την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και την διαφοροποίηση του παραγόμενου προϊόντος; Για την σύνθετη τουριστική κατοικία, την γεωθερμία, την ηλιακή ενέργεια, την μόρφωση του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού, τις υποδομές δικτύωσης στις νέες τεχνολογίες, τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για όλες τις δράσεις που υπάρχουν και τις εν δυνάμει αναπτυξιακές δυνατότητες στους ΟΤΑ της Δωδεκανήσου και Ν. Αιγαίου; Προτάσεις που δημιουργούν εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να στηρίζονται στην ιδιαιτερότητα του τόπος μας, όπως αγροδιατροφικά προϊόντα, αρχαιολογικοί περίπατοι, δασικός και βοτανολογικός πλούτος, ποδηλατοκίνηση, πεζοπορίες, κλπ.

Η απουσία προγραμμάτων και ιδεών σε αυτά τα πολιτικά όργανα καλύπτεται πίσω από την γενικολογία, την αοριστία, τις φωνασκίες με αποτέλεσμα την απουσία πολιτικής στην κρίσιμη περίοδο της κρατικής υπερχρέωσης και της παράδοσης μας στις δυνάμεις της αγοράς.

3. Συνεπώς την θετική ψήφος μας σε αυτούς που θα προταθούν την εξαρτούμε από το ποια πολιτική θα υπηρετήσουν στην ΠΕΔ οι προτεινόμενοι:

-Θα εμπλακούν στην τεχνική σχηματισμού πλειοψηφιών για τον πολιτικό έλεγχο του οργάνου στην βάση του δι-κομματισμού, του παραγοντισμού, του λαϊκισμού και των πελατειακών σχέσεων

ή

-θα ακολουθήσουν ανεξάρτητη πολιτική γύρω από προγράμματα και δράσεις Δωδεκανησιακού και Περιφερειακού βεληνεκούς που διαφοροποιούν την μέχρι σήμερα γνωστή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ πρακτική στην διαχείριση και στον πολιτικό σχεδιασμό;

Έχουμε κάθε λόγο να αμφιβάλλουμε για την ανεξάρτητη-αυτόνομη πολιτική παρουσία στην ΠΕΔ των εκπροσώπων της Δύναμης Αλλαγής και της Ανθρώπινης Κω και θα τους καταψηφίζουμε, διευκρινίζοντας ότι δεν καταψηφίζουμε πρόσωπα αλλά τις πολιτικές που εκπροσωπούν.

Για την Σ.Ε. Νίκος Μυλωνάς