Πολίτες κόντρα στον Καιρό: 10η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου

Στήλη: Δελτία Τύπου

Πολίτες κόντρα στον Καιρό

Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που έγινε στη Ρόδο, για μια ακόμα φορά σοβαρά θέματα που παρατάξεις της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει να συζητηθούν (ΦΠΑ στην εστίαση, Σύνθετη Τουριστική Κατοικία κ.α.), δεν συζητήθηκαν.

Στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης οι περιφερειακοί μας σύμβουλοι Νίκος Συρμαλένιος και Παύλος Χρυσαφίδης τοποθετήθηκαν ως εξής:

α) Στο θέμα του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Παύλος Χρυσαφίδης ως εισηγητής της παράταξης, είπε:

"Κύριε Πρόεδρε, πριν αρχίσω την εισήγησή μου θέλω να πω ότι πολλές φορές έχετε πει ότι το Π.Σ. δεν είναι Βουλή, αλλά έτσι με τόσα άδεια έδρανα, δυστυχώς θυμίζει Βουλή.

Έχουν περάσει 4 μήνες που συγκλήθηκε για μία και μοναδική φορά η επιτροπή επεξεργασίας του κανονισμού με προεδρεύοντα τον κ. Γκούφα. Μία εντελώς τυπική σύγκλιση και συζήτηση που ουδέποτε ολοκληρώθηκε, λόγω έλειψης χρόνου όπως ειπώθηκε. Καταθέσαμε βέβαια τις απόψεις μας οι οποίες και έχουν καταγραφεί στην εισήγηση. Σε κάθε περίπτωση δεν έγινε η απαραίτητη ζύμωση τους για να υπάρξει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο.

Σήμερα, βλέπουμε να εισηγείται το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης, τον οποίο και εκτιμώ, αλλά εδώ δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ και να μην επισημάνω, ότι δεν είστε μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πώς εισηγείστε τον κανονισμό μας; Γιατί δεν το κάνει ο Πρόεδρος, γιατί όχι κάποιο άλλο μέλος μας;

Κύριε Πρόεδρε, δημοκρατική λειτουργία θεσμών χωρίς θεσμοθέτηση ευρύτερης συναίνεσης δεν γίνεται.

Ο Κανονισμός πρέπει να είναι ο μπούσουλας της λειτουργίας μας. Μέχρι σήμερα πολλά στιχάκια του, κατ΄ επιταγή της σκοπιμότητας της πλειοψηφίας και δη του Περιφερειάρχη, δεν τηρούνται.

Από τα ελάχιστα δικαιώματα του περ. συμβούλου είναι η κατάθεση Ερωτήσεων και Επερωτήσεων προς τον Περιφερειάρχη και αλλού. Τι και αν υποχρεούται να απαντήσει; Αποφασίζει και πράττει ως απόλυτος άρχων και εξουσιαστής.

Με έναν πασίδηλα παραταξιακό Πρόεδρο δίπλα του, ποιος θα μπορούσε άραγε να τον υποχρεώσει να είναι εντάξει στα θεσμοθετημένα καθήκοντά του;

Δεν είναι προσωπικές αιχμές εναντίον κανενός, προσωπικά σας σέβομαι και σας εκτιμώ όλους.

Προτείνω στα καθήκοντα του Προέδρου του Π.Σ. να προστεθεί η δυνατότητα του να ελέγχει και να αναφέρει σε αρμόδια αρχή, τον Περιφερειάρχη όταν δεν είναι νόμιμος στις υποχρεώσεις του προς το Π.Σ. Αλλιώς, να είναι συνυπεύθυνος της παρανομίας που συντελείται. Αυτός είναι (ο Πρόεδρος) ο φυσικός και νόμιμος εκπρόσωπος όλων μας στον Κανονισμό και είναι απαραίτητο να του δοθεί αυτή η δυνατότητα και υποχρέωση. Ευνόητο είναι ότι η πρόταση του εισηγητή, οι Επερωτήσεις να συζητούνται στο τέλος των θεμάτων του Περ.Συμβουλίου, θεωρούμε ότι είναι εκ του πονηρού και άκρως απαράδεκτη.

Ένα άλλο δικαίωμα του περ. συμβούλου που επιχειρείτε να στραγγαλίσετε είναι το δικαίωμα του λόγου του. Είναι αδιανόητο να μην μπορεί ο αιρετός να διατυπώνει τις απόψεις του. Αυξήστε τις ημέρες ή ελαττώστε τα θέματα. Πέντε (5) λεπτά είναι απαραίτητα και ειδικά αν το θέμα αφορά την περιφερειακή του ενότητα, ακόμη τρία (3) λεπτά. Δέκα (10) λεπτά ο κάθε εισηγητής και πέντε (5) λεπτά η δευτερολογία του. Άρπα κόλλα συνεδριάσεις είναι απαράδεκτες.

Σημαντικά ζητήματα έχουν καταντήσει "τιτλέζα" στις προσκλήσεις με ενδεικτικό αυτό του συμπαραστάτη. Βέβαια είναι γνωστοί οι λόγοι αλλά όχι νόμιμοι.

Ακόμη, οι επαναλήψεις στην πρόσκληση του Π.Σ σε "ορθή επανάληψη" κουράζει και δεν είναι σύννομη. Τις εισηγήσεις, επίσης, πρέπει να τις έχουμε μαζί με την πρόσκληση απαραίτητα.

Τέλος, προτείνω και παρακαλώ το Περιφερειακό Συμβούλιο να απαιτήσει την κατ΄άρθρο έγκριση του Κανονισμού και να ψηφισθεί στο σύνολό του με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3".

Στο ίδιο θέμα ο Νίκος Συρμαλένιος επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα το Π.Σ. λειτουργεί σε ασφυκτικά πλαίσια και δεν υπάρχει κανένα κλίμα διαλόγου και συννενόησης μεταξύ των παρατάξεων, τονίζοντας ότι πολλές φορές ιδιαίτερα ο Περιφερειάρχης διαπνέεται από συγκεντρωτική και αλλαζονική συμπεριφορά, απαξιωτική απέναντι στη μειοψηφία. Ο προτεινόμενος χρόνος των πέντε (5) λεπτών για τις εισηγήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τα σοβαρά θέματα όπως της Υγείας, της Εργασίας, της Αγροτικής Πολιτικής, της Ακτοπλοϊας κλπ, ενώ υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούν να εξαντληθούν σε ελάχιστοι χρόνο. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ των θεμάτων, όπως επιβάλλει και η κοινή λογική. Τέλος ζήτησε να αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας, τόσο οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις, όσο και οι θέσεις και οι προτάσεις όλων των παρατάξεων.

β) Στο θέμα της εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) υποστήριξαν ότι το Π.Δ. επιβάλλει ένα τελείως αντιδημοκρατικό τρόπο εκλογής που νοθεύει ακόμα περισσότερο την αυθεντική λαϊκή βούληση, αφού σχεδόν κανένας εκπρόσωπος των άλλων παρατάξεων πλην αυτών που υποστηρίζονται από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, δεν θα μπορούν να εκλεγούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι εξ ορισμού "εκλέγονται" ως εκπρόσωποι ο Περιφερειάρχης και οι 5 Αντιπεριφερειάρχες και αν συνυπολογιστούν και οι 3 που εκλέχθηκαν με το αντιδημοκρατικό σύστημα του Π.Δ. 74/2011, τότε η πλειοψηφία εκλέγει 9, ενώ η μείζων αντιπολίτευση 1. Δηλαδή το ποσοστό του 60 % που δίνει ο "Καλλικράτης" στην πλειοψηφία, μετατρέπεται τώρα σε 90 %. Φυσικά αποκλείονται όλες οι άλλες παρατάξεις. Στην παρέμβαση μας αντιταχθήκαμε κατηγορηματικά στο εκλογικό σύστημα που διαμορφώνει το δευτεροβάθμιο όργανο των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων στο οποίο θα εκπροσωπούνται ουσιαστικά μόνο οι δυνάμεις του δικομματισμού, την ίδια ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι και τα δύο κόμματα μαζί αποτελούν μειοψηφία στο εκλογικό σώμα. Τέλος ζητήσαμε, ως ελάχιστο δείγμα δημοκρατίας, η Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. να αποτελείται από το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων των 13 Περιφερειών της χώρας

γ) Στο θέμα της πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ της προμήθειας και εγκατάστασης μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού στα μικρά νησιά, τόνισαν ότι, πράγματι η καινοτομία αυτή ανήκει σε μεγάλο βαθμό στον Τζώρτζη Μακρυωνίτη, νυν αντιπεριφερειάρχη και πρώην Δήμαρχο Ποσειδωνίας και θεωρούμε ότι είναι θετική. Όμως, πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις όπως δίκτυο ύδρευσης και νερό, το οποίο σε πολλά νησιά είναι ακόμα ζητούμενο, αφού το προμηθεύονται ακόμα πανάκριβα από τα υδροφόρα πλοία. Επίσης, επειδή τελευταία με την ίδρυση της ΕΥΔΑΠ Νήσων προγραμματίζεται η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των αντίστοιχων Δήμων για εγκαταστάσεις μονάδων αφαλάτωσης κλπ, το ερώτημα είναι τι θα γίνει εφόσον προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, κάτι που αποτελεί σαφή κυβερνητική πρόθεση. Ποιος θα ελέγχει, με ποιους στόχους και με ποιες τιμές την παραγωγή και τη διάθεση του νερού; Το ζητούμενο για μας, έτσι κι αλλιώς, είναι να υπάρξει σε όλα τα νησιά τρεχούμενο πόσιμο νερό ως τελική κατάληξη. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ζητάμε είναι ο δημοτικός και κοινωνικός έλεγχος της διαχείρισης του νερού.

δ) Στό θέμα της συγκρότησης της Οργανωτικής Επιτροπής και της αποδοχής των χορηγιών για την οργάνωση του Ελληνορωσικού Συνεδρίου στη Ρόδο, ψήφισαμε λευκό, διότι αφενός δεν θέλουμε ενδεχομένως να φανούμε αντίθετοι σε μια πρωτοβουλία που ανοίγει δρόμους στις σχέσεις των δύο χωρών και στον τουρισμό, αφετέρου όμως δεν είναι δυνατόν το Περιφερειακό Συμβούλιο να καλείται να αποφασίσει για κάτι, το οποίο ήδη έχει δρομολογηθεί με όρους και προϋποθέσεις που έχουν προαποφασιστεί από την περιφερειακή αρχή. Επιπλέον υπάρχουν ζητήματα για το ποιος θα ευνοηθεί από αυτές τις πρωτοβουλίες, όταν την ίδια στιγμή παίζονται παρασκηνιακά μεγάλα ζητήματα εκποίησης δημόσιας γης και στη Ρόδο, ενώ ταυτόχρονα οι εργασιακές σχέσεις στον τουρισμό, ιδιαίτερα στα μεγάλα ξενοδοχεία, υποβαθμίζονται ή και καταργούνται.