Επαγγελματικά προσόντα στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά

Στήλη: Δελτία Τύπου

Η Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Ροδούλα Ζήση προήδρευσε κατά την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνεισφορά της Βουλής στη δημόσια διαβούλευση επί της Πράσινης Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα. Στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν το Υπουργείο Παιδείας και ενδιαφερόμενοι επαγγελματικοί φορείς.

Στην εισήγησή της, η κυρία Ζήση χαρακτήρισε το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, τα οποία έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος-μέλος, ουσιώδες για τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. «Ζητούμενο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Αντιπρόεδρος της Βουλής, «είναι η ενίσχυση της κινητικότητας των Ευρωπαίων εργαζομένων εντός της Ενιαίας Αγοράς, προκειμένου οι επαγγελματίες να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, το οποίο είναι θεμελιώδες στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο».

Εξάλλου, η κυρία Ζήση τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση οι σχετικοί κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και όλα τα εχέγγυα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πληρότητας, ιδίως σε τομείς καίριους για την ανάπτυξη, όπως ο κλάδος των μηχανικών, αλλά και με σημαντική κοινωνική προσφορά και σημασία, όπως ο κλάδος των επαγγελμάτων υγείας.