Αντώνης Κρητικός: επιστολή προς τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στήλη: Δελτία Τύπου

Δύναμη Αλλαγής

Κως 16.01.2012

Προς: Τον κ. Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Ρόδο

Κοιν: ΜΜΕ

Θέμα: «Προμήθεια λεωφορείων από την Κοινωφελή Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών Δήμου Κω. (Κ.Ε.Α.Σ.Κω)».

Σχετικά: 1. Η από 28/12/2011 επιστολή μας.

2. ΑΔΑ: 45ΟΓΟΕΦ4-8Α9

Με την από 28/12/2011 επιστολή μου, που σας κοινοποίησα, ζήτησα από τον κ. πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών Δήμου Κω (Κ.Ε.Α.Σ.Κω), να με ενημερώσει τόσο για την προμήθεια, από την επιχείρηση, δύο (2) λεωφορείων, όσο και για την τήρηση εκ μέρους της ιδίας επιχείρησης των προβλεπομένων από το νόμο και τους κανόνες της χρηστής διαχείρισης.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έλαβα καμία απάντηση.

Είναι γνωστό το χρονικό περιθώριο, που η νομοθεσία παρέχει, εντός του οποίου ο κ. πρόεδρος οφείλει να απαντήσει.

Όμως πιστεύω πως η σοβαρότητα της υπόθεσης και η διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος απαιτούν το άμεσο ξεκαθάρισμα της υπόθεσης, έτσι ώστε να μη πλανάται καμιά σκιά στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος.

Επειδή όμως, φαίνεται ότι δεν είναι στις προθέσεις του κ. προέδρου η παροχή εξηγήσεων, πράγμα που μας δημιουργεί υποψίες για τον τρόπο που έγινε η συγκεκριμένη προμήθεια όπως και η διαδικασία που ακολουθεί στην έκδοση και έλεγχο των ενταλμάτων πληρωμής της επιχείρησης.

Επειδή πληροφορίες μας λένε ότι ήδη έχει εκταμιευτεί το ποσό των 400 χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) προς πληρωμή του προμηθευτή των λεωφορείων, χωρίς να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες (προσυμβατικός έλεγχος, ανάλογος διαγωνισμός κλπ).

Επειδή η διαχείριση του δημοτικού χρήματος, ειδικά αυτή τη δύσκολη για τους πολίτες περίοδο, απαιτεί διαφάνεια και σεβασμό στους κανόνες που η πολιτεία έχει θέσει.

Παρακαλώ να ελέγξετε και εάν είναι δυνατόν να με ενημερώσετε:

Αν έχει ακολουθήσει η ΚΕΑΣ Κω τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την συγκεκριμένη προμήθεια και αν όχι ποιες οι δικές ενέργειες για την επιβολή των από το νόμο προβλεπόμενων κυρώσεων.

Ποιες ενέργειες οφείλουμε, ως δημοτικοί σύμβουλοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση να κάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε τη λειτουργία και τη χρηστή διαχείριση της επιχείρησης.

Αν η ΚΕΑΣ Κω οφείλει να αποστέλλει τις αποφάσεις της που αφορούν χρηματικά εντάλματα, οποιουδήποτε αντικειμένου, στην υπηρεσία σας και αν αυτό είναι υποχρεωτικό, πόσα και ποια έχει στείλει από 1/1/2011 μέχρι σήμερα προς έγκριση.

Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Κω

Με τη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ