Ν. Μυλωνάς: τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα στην Αντιμάχεια

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

Πριν την λαϊκή συνέλευση

Τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα και η συνέλευση έπρεπε να γίνει πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού και των εκτελεστέων έργων του 2012! Εν τούτοις αξίζει η συμμετοχή όλων των δημοτών!

Η Αντιμάχεια είχε μια κίνηση ως διοικητικό κέντρο του πρώην Δημου. Σήμερα είναι σε ένα τέλμα. Μπορεί όμως να μετεξελιχθεί σε ένα δεύτερο διοικητικό δημοτικό κέντρο αν αποκεντρωθούν δημοτικές υπηρεσίες. Η προοπτική νέου νοσοκομείου στο κέντρο του νησιού, θέτει ως λύση την μετατροπή του Κέντρου Υγείας: σε δευτερεύων διοικητικό κέντρο του ενιαίου Δήμου Κω με το να φιλοξενήσει τις 5 από τις 11 υπηρεσιακές μονάδες (άρθρο 97)του Δημου : περιβάλλοντος-πολιτικής προστασίας, Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας, Άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας, Διαφάνειας, Τεχνολογίας-Πληροφορικής-Επικοινωνιών.

Είναι παράλογο να μιλάμε για όποιο άλλο έργο στην Αντιμάχεια πριν λυθεί το πρόβλημα του νερού! Επιμένουμε στην λύση για την μονάδα καθαρισμού και βελτίωσης του 400.000 ευρώ, περα από τα μεγαλόπνοα σχέδια που ακούγονται. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα κυριαρχούν γιατί στο χώρο έχουν συγκεντρωθεί οι ρυπογόνες υποδομές Αεροδρομίου, ΔΕΗ, ΧΥΤΑ κι αυτό επιβάλλει την δημιουργία δημοτικών υποδομών έλεγχου της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

--- Η ύπαρξη της βιοτεχνίας μελιού ΒΙΜΕΛ και της μεικτής επιχείρησης των θαλασσίων μεταφορών της ΑΝΕΜ βοηθά στην εμπλοκή του δήμου σε επιχειρηματικές δράσεις που σχετίζονται με τα προβλήματα της παραγωγικής αναδιάρθρωσης. Η ΒΙΜΕΛ δεν πρέπει να μετεγκατασταθει.

---ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Ενώ έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν ξοδευτεί χρήματα δεν έχουμε αποτελέσματα. Άμεσα απαιτείται μερική πολεοδόμηση στον οικισμό Αντιμάχειας και αλλαγή των όρων δόμησης του, που θα λύσει σοβαρά προβλήματα. Η ανάπτυξη απαιτεί την πολεοδόμηση της Αντιμάχειας και τον δευτεροβάθμιο σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής με την ολοκλήρωση της μελέτης: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του Δήμου Ηρακλειδών (ΔΟΞΙΑΔΗΣ-ΡΟΙΚΟΣ).

---ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ: Μεταγραφή στο Κτηματολόγιο της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως και εφαρμογή του με διάνοιξη των προβλεπόμενων δρόμων. Αντιμετώπιση της προσάμμωσης του λιμανιού και των προβλημάτων διάβρωσης των παρακείμενων ακτών. Σύνδεση του με τις παρακείμενες περιοχές μεγάλων ξενοδοχείων με ποδηλατοδρόμους ή πεζόδρομους.

--- Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού και νέου Δημοτικού σχολείου.

---Το οικόπεδο της Άννας Σαρρή-Καραμπεσίνη προσφέρεται για δημιουργία κέντρου παραδοσιακής μουσικής και μουσικών οργάνων. Πολιτιστική διαδρομή που να συνδέει το σπίτι της Άννας με το Αντιμαχείτικο σπίτι και τον Μύλο μέχρι και τον Χριστό στο Μοσκοπιανό.

--- Ανάδειξη και αξιοποίηση του Κάστρου ως στοιχείο ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου και σύνδεση του με μονοπάτι ιστορικού ενδιαφέροντος με την Αντιμάχεια.

--- Η ανάδειξη και η προστασία του δάσους της Πλάκας και διεκδίκηση του χώρου από το κράτος ώστε να αποτελέσει δημοτικό δάσος.

--- Ο Βιολογικός καθαρισμός και η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης Αντιμάχειας και Μαστιχαρίου είναι έργα πνοής.

---Ήπιες μορφές ενέργειας σε συνεργασία με την ΔΕΗ.

---Εκσυγχρονισμός του ΧΥΤΑ με την δημιουργία μιας μεγάλης ενιαίας επιχείρησης καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων με ανακύκλωση και εκμετάλλευση νέων ενεργειακών τεχνολογιών.

---Διεκδίκηση αντισταθμιστικών μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας από την λειτουργία του ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.

---Πως θα χρηματοδοτηθούν αυτά; Μόνο ένας δρόμος υπάρχει: να μπει χέρι στο μοντέλο συγκέντρωσης των κερδών! Αυτό που λέγεται: all inclusive, μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλα σουπερ μάρκετ, είναι ο χώρος συγκεντροποίησης του πλεονάσματος της τοπικής οικονομίας. Η ανακοστολόγηση των δημοτικών υπηρεσιών και η αναθεώρηση του ΔΗΦΟΔΩ πρέπει να στοχεύουν εδώ: στην αύξηση των ιδίων πόρων του δήμου μας! Η αιτιολόγηση στηρίζεται στο ότι τα κέρδη από τον μαζικό τουρισμό προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων! Και αυτό δημιουργεί την βαση της τοπικής αναδιανομής των κερδών.

Για την Συμπαράταξη Ελπίδας Ν. Μυλωνάς