Επιπρόσθετες αρμοδιότητες σε Γ. Πασσανικολάκη και Σ. Πη

Στήλη: Δελτία Τύπου

 Δήμος Κω

Με τις αποφάσεις υπ' αριθμόν 61 και 62, 26.01.2012, του Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη ανατίθενται επιπρόσθετες αρμοδιότητες στο Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Γ. Πασσανικολάκη και τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Σ. Πη.

Συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Πασσανικολάκη, ο Δήμαρχος Κω, αναθέτει καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου για τις κάτωθι δράσεις:

1. Την εφαρμογή, κατά τους θερινούς μήνες, συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για την πόλη της Κω καθώς και την αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων που διέπουν τους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης και την πρακτική εφαρμογή αυτών.

2. Τη μελέτη δημιουργίας και λειτουργίας Πάρκου Μεσογειακών Ζώων, Πτηνών και Αναψυχής στο δάσος της Πλάκας της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών.

Στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κ. Σταμάτη Πη, ο Δήμαρχος Κω, αναθέτει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Την άμεση κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την αξιοποίηση και τη λειτουργική αναβάθμιση του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Βιότοπου στην περιοχή Ψαλίδι της Δημοτικής Ενότητας Κω.

2. Την άμεση κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την αξιοποίηση και τη λειτουργική αναβάθμιση του Κυκλοφοριακού Πάρκου του Δήμου Κω.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ