Νίκος Μυλωνάς: πολλές συνεντεύξεις...

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

Θέμα: Ο Δήμος Κω και η κοινωνική και οικονομική του πολιτική στην περίοδο: η γενικευμένη μείωση των εσόδων του δήμου δια της μείωσης των τελών, για να εξυπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες είναι επικίνδυνη και αναποτελεσματική.

---Ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Κυρίτσης, σήμερα και αύριο δίνουν συνέντευξη τύπου. Το θέμα τους θα είναι η δημοτική πολιτική σε σχέση με την συγκυρία του Μνημονίου 2. Περα από τις πολιτικές παραταξιακές σκοπιμότητες που θα υπηρετήσουν οι 2 συνεντεύξεις, θα πρέπει να υπηρετήσουν στοιχειωδώς την αλήθεια, και γι αυτό γίνεται αυτή η παρέμβαση.

Κατά την γνώμη μας οι κ.κ. Καίσερλης-Κυρίτσης θα επαναλάβουν τον εαυτό τους.

Θα παρουσιάσουν μια γενικευμένη μαύρη κατάσταση! Θα προσπαθήσουν ο μεν έχων την δημοτική εξουσία να αποδείξει ότι μέσα από την πολιτική του: μείωσης στα δημοτικά τέλη, μείωσης τιμών των δημοτικών υπηρεσιών, μείωσης ενοικίων, δωρεάν παραχώρηση δημοτικών περιουσιακών στοιχείων, κλπ δημιουργεί τον ζωντανό και ευαίσθητο Δήμο αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της κρίσης, ενώ ο έτερος θα τον κατηγορήσει για ανεπάρκεια και υστέρηση!!!

1. Η αλήθεια όμως λέει ότι δεν έχουμε μια γενικευμένη μαύρη κατάσταση! Ότι ο Δήμος έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα που θέτει η κρίση και η κυβερνητική εξουσία!

2. Δεν είναι ότι όλοι οι Κώοι πολίτες και όλες οι επιχειρήσεις του νησιού το ίδιο δεινοπαθούντες! Δεν μας αγγίζουν τα μέτρα των μνημονίων με τον ίδιο τρόπο! Η πολιτική που επιβάλλει το μνημόνιο είναι η πολιτική της εσωτερικής οικονομικής υποτίμησης για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και αυτό σημαίνει ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων δια της μείωσης του εργατικού κόστους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και στο εμπόριο και ωφελούνται και θα ωφεληθούν κι άλλο, γιατί μειώνεται το λειτουργικό τους κόστος. Αντίθετα οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τα εργατικά εισοδήματα θα συμπιεστούν στο βωμό της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων.

Η προωθούμενη γενικευμένη μείωση των εσόδων του δήμου δια της μείωσης των τελών, για να εξυπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες είναι επικίνδυνη και αναποτελεσματική. Η παρουσία του δήμου στην κρίση και η ενίσχυση των αδυνάμων προϋποθέτει οικονομική ευρωστία του Δημου που διασφαλίζεται μόνο μέσα και την αναδιανομή των βαρών! Ένας δρόμος υπάρχει: να μπει χέρι στο μοντέλο συγκέντρωσης των κερδών! Αυτό που λέγεται: all inclusive, μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλα σουπερ μάρκετ, είναι ο χώρος συγκεντροποίησης του πλεονάσματος της τοπικής οικονομίας. Η ανακοστολόγηση των δημοτικών υπηρεσιών και η αναθεώρηση του ΔΗΦΟΔΩ πρέπει να στοχεύουν: στην αύξηση των ιδίων πόρων του δήμου μας! Έτσι μόνο μπορεί να υπηρετηθεί με συνέπεια η κοινωνική πολιτική στήριξης των παραγωγών που πλήττονται από το Μνημόνιο 2.

3. Ο Δήμος έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα που θέτει η κρίση και η κυβερνητική εξουσία αλλά μπορεί να βοηθήσει. Να βοηθήσει στην δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης, αλληλοβοηθείας και συνεργασίας των δημοτών. Πρώτα σε συμβολικό επίπεδο. Θυμίζουμε την απορριφθείσα πρόταση μας από 27-10-2011 για την μείωση των αμοιβών-αποζημιώσεων των αιρετών, γιατί αυτό συμβάλλει στην δημιουργία νέων σχέσεων μεταξύ πολιτών και πολιτικής απαλλαγμένους από το βάρος της εμπορευματοποίησης της συμμετοχής στην πολιτικής: ''ένα ποσοστό της τάξεως του 25% των αποδοχών των δημοτικών συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και των επιτροπών να κατατίθεται σε συγκεκριμένο κωδικό, που να ονομαστεί κωδικός «Κοινωνικής αλληλεγγύης των μελών του Δημ. Συμβουλίου Κω». Μετά σε πολιτικό επίπεδο ο Δήμος πρέπει να χαράξει πολιτική αξιοποίησης υφιστάμενων τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων και απελευθέρωσης παραγωγικών δυνάμεων, με την υπέρβαση των αγκυλώσεων και των συνηθειών που καθηλώνουν το νησί στην στασιμότητα. Για παράδειγμα: Η φόρμα που εχει επιλεγεί για τα πολεοδομικά και τα χωροταξικά ή της αποκλειστικής ή προνομιακής χρηματοδότησης των 29 επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας στο νησί, πρέπει να αλλάξουν ως καθηλωτική και αντιαναπτυξιακή.

4. Η παράταξη μας θα μελετήσει τις δυο συνεντεύξεις και την Πέμπτη 1-3-2012 σε δική μας συνέντευξη τύπου στο ΜΑΡΙΤΙΝΑ , ώρα 10.30-11.00πμ θα παρουσιάσουμε και την κριτική μας και τις θέσεις μας.

Για την Σ.Ε Νίκος Μυλωνάς