Νίκος Μυλωνάς: κοινωνική ανάγκη η εμπλοκή του δήμου στην προετοιμασία αναπτυξιακών έργων

Στήλη: Δελτία Τύπου

Θεμα: κοινωνική ανάγκη η εμπλοκή του δήμου στην προετοιμασία αναπτυξιακών έργων που να αφορούν κοινωνικές υποδομές.

Σε επιστολή μας (5-11-2011) καλούσαμε τον κ. Δήμαρχο

Α) να οριστεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου ΧΥΤΑ για να εκμεταλλευτούμε τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της περιόδου.

---Αυτό δεν έγινε. Σήμερα υπάρχει οργανωτικό κενό και φυσικά κακοδιαχείριση.

Β) να υποβάλουμε πρόταση αφου πάρετε πολιτική απόφαση για την υποβολή αιτήσεων για το έργο: ''επέκταση του ΧΥΤΑ νήσου Κω'' στο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενων δράσεων του τρέχοντος ΕΣΠΑ, που είναι και το τελευταίο ισχυρό χρηματοδοτικό πρωτόκολλο για την χώρα μας και ίσως η μοναδική δυνατότητα που έχουμε ως δήμος για την εκπλήρωση.

---Αυτό έγινε μόλις στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο. Επειδή οι διαδικασίες είναι σφικτές και ελεγχόμενες και προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις, πρέπει να θυμίσουμε ότι στις υποχρεώσεις των μελετητών (σύμπραξη μελετητικών γραφείων Φραντζής/Μπούρκας) είναι και η υποβολή του αιτήματος σε Χρηματοδοτικό Μέσο. Ο δήμος πρέπει να φροντίσει την αποπληρωμή των μελετητών και την υποβολή της αίτησης με την συνεργασία τους. Κακώς στο δημοτικό συμβούλιο δεν συζητήθηκε αυτή η προέκταση.

Γ) με απόφαση του τότε ΔΣ του ΧΥΤΑ έχει κατατεθεί από το γραφείο του μελετητή Γ. Φραντζής και συν/τες από πολλών μηνών στις αρμόδιες Υπηρεσίες το σύνολο των μελετών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Μονάδας Επεξεργασίας απορριμμάτων, που πρέπει να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει ο Δήμος. Η υλοποίηση αυτής της πρότασης θα μπορούσε να γίνει μέσω ΣΔΙΤ ή άλλων συνθέτων μορφών χρηματοδότησης, εφ όσον υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία του από τις δημοτικές υπηρεσιες.

---Γι αυτό δεν έγινε καμία ενεργεία. Ο δήμος καθυστερεί. Καθυστερεί και λογω οργανωτικού κενού αλλά κυρίως λογω πολιτικής ανεπάρκειας. Ειδικά στο οργανωτικό ο κ. Δήμαρχος κινείται σε λάθος κατεύθυνση προσπαθώντας να αναθέσει τον ΧΥΤΑ στην ΔΕΥΑΚ.

Ο πρόσφατος νόμος 4042 ΦΕΚ 24Α/13-2-12 Άρθρο 64 αναφέρει: Τα δημοτικά συμβούλια εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκλέγουν τους αιρετούς αντιπροσώπους των δήμων στα διοικητικά συμβούλια ή τη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 προκειμένου περί συνδέσμων ή τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών. Το διοικητικό συμβούλιο του νομικού αυτού προσώπου αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία εκλέγονται μεταξύ των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

---Όλοι μιλούν για την ανάγκη εκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας στο νησί μας.

Διαφοροποιούμαστε ως προς τον χαρακτηρα της και τις προτεραιότητες που θα τίθενται.

Η πρόταση μας απαιτεί την εμπλοκή του δήμου στην προετοιμασία αναπτυξιακών έργων που να αφορούν κοινωνικές υποδομές. Αν η επόμενη φάση ανάπτυξης περιοριστεί στον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε περιόδους, όπως η τρέχουσα, γενικευμένων άγριων φιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών, θα οδηγήσει σε δυσμενέστερη θέση τους εργαζόμενους του νησιού.

Για την Σ.Ε. Νίκος Μυλωνάς