Ο Ν. Χρυσόγελος για το πρόγραμμα μελισσοκομίας στη νήσο Μεγίστη

Στήλη: Δελτία Τύπου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Τοποθέτηση Νίκου Χρυσόγελου για το πρόγραμμα μελισσοκομίας στη νήσο Μεγίστη

19 Μαρτίου 2012

Στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο στις 5.3.2012 εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση η υποστήριξη της δράσης "Πρόγραμμα Μελισσοκομίας" στη Νήσο Μεγίστη, με σκοπό να χαρακτηρισθεί το νησί ως καταφύγιο της Ελληνικής Μέλισσας (διατήρηση γενετικού υλικού).

Διαβάζοντας κανείς το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που μας στάλθηκε με την Ημερήσια Διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου σχηματίζει μια θετική πρώτη εντύπωση για την πρωτοβουλία και για την ευκαιρία που δίνεται μέσω του προγράμματος να καταρτιστούν 20 άνθρωποι από το ακριτικό νησί μας σε ένα τόσο σημαντικό για την οικολογία και την τοπική οικονομία αντικείμενο.

Πληροφορήθηκα, όμως, ότι κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την προέλευση των συμμετεχόντων καταρτιζομένων και βεβαιώθηκε ότι θα προέρχονται από όλο το Νότιο Αιγαίο και συγκεκριμένα 10 από τις Κυκλάδες και 10 από τα Δωδεκάνησα. Με την αιτιολόγηση, μάλιστα, ότι είναι δύσκολο πρακτικά να βρεθούν 20 νέοι από τη Μεγίστη.

Θεωρούμε στον Οικολογικό Άνεμο ότι αυτή η επιλογή αποδυναμώνει εντελώς το πρόγραμμα και αποπροσανατολίζει από το στόχο του. Αν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να μετατρέψει τη Μεγίστη σε καταφύγιο της ελληνικής μέλισσας, θα πρέπει να συμβάλλει:

- στην εκπαίδευση των κατοίκων της Μεγίστης στη σημασία του εγχειρήματος,

- στην εκπαίδευση κατοίκων της Μεγίστης στη μελισσοκομία, χωρίς ηλικιακό αποκλεισμό/περιορισμό,

- στην εκπαίδευσή τους για την προστασία και διαχείριση του μελισσοκομείου που θα εγκατασταθεί στο νησί,

- στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και στην εξασφάλιση οικονομικών πόρων και κινήτρων για την επαγγελματική τους ενασχόληση με τη μελισσοκομία και την ελληνική μέλισσα.

Πώς θα επιτευχθεί ένα σοβαρό αποτέλεσμα στο νησί αν οι εκπαιδευόμενοι δεν προέρχονται από αυτό; και αν υπάρχει δυσκολία εξεύρεσής τους στη Μεγίστη, πράγμα που αδυνατούμε να πιστέψουμε, γιατί δεν προγραμματίζεται η συγκεκριμένη δράση σε κάποιο άλλο νησί των Δωδεκανήσων που μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εξασφαλίζεται και η συμμετοχή και η τοπικότητα στο σύνολο της δράσης;

Δηλαδή, τι νόημα έχει να δημιουργηθεί το μελισσοκομείο στη Μεγίστη αν δεν υπάρχουν μελισσοκόμοι στο νησί και να εκπαιδευτούν νέοι από περιοχές που δεν θα έχουν πρόσβαση στο μελισσοκομείο;

Παρακαλούμε την Περιφερειακή Αρχή και τους συμπράττοντες στην προγραμματική σύμβαση να επανεξετάσουν το θέμα και να καταλήξουν σε αποτέλεσμα θετικό πρωτίστως για τη Μεγίστη και για τους κατοίκους της, που μπορούν μέσω της δράσης αυτής, να προσανατολιστούν επαγγελματικά στην παραγωγή εξαιρετικών ποιοτικά μελισσοκομικών προϊόντων, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή και οικονομία.

Η μελισσοκομία αποτελεί μια παραδοσιακή πράσινη δραστηριότητα με ιδιαίτερη σημασία και την επαγγελματική της έκφραση οφείλουμε να την προστατέψουμε, βελτιώσουμε και ενισχύσουμε για να μπορεί να αποδώσει στη νησιωτική οικονομία τα ανάλογα έσοδα. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να σχεδιαστεί το πρόγραμμα ορθολογικά και με σαφή προσανατολισμό για να αποδώσει το μέγιστο αποτέλεσμα και στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλα νησιά της Περιφέρειάς μας, δεδομένου του χαμηλού κόστους του και των σημαντικών αποτελεσμάτων που μπορεί να επιφέρει.

Νίκος Χρυσόγελος