Οικολόγοι Πράσινοι: σημαντικός ο ρόλος των παράκτιων αλιέων

Στήλη: Δελτία Τύπου

Σημαντικός ο ρόλος των παράκτιων αλιέων και επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης τους μέσω της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Η Ana Miranda, ευρωβουλευτής των Πράσινων, ως συντάκτρια του σχεδίου γνωμοδότησης για τους μικρούς αλιείς ζητάει μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας να δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που θα προορίζεται για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακα. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση της γνωμοδότησης, τόνισε τη σημασία των παράκτιων, μικρής κλίμακας, αλιέων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και τις δυσκολίες πρόσβασής τους σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Κατά την συνεδρίασή της στις 19 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), όπου συμμετέχει ο Νίκος Χρυσόγελος (είναι ένας από τους αντιπροέδρους της), συζήτησε ένα σχέδιο γνωμοδότησης της Ana Miranda - ισπανίδα πράσινη ευρωβουλευτής- προς την Επιτροπή Αλιείας, για την μικρής κλίμακας και παράκτια αλιεία σε σχέση με την νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Στην αρχική της ομιλία σημείωσε: "Είναι ευρέως γνωστό πως η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και οι εκτατικές οστρακοκαλλιέργειες αποτελούν τις πλέον βιώσιμες μορφές αλιείας από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά. Στις τοπικές οικονομίες που απασχολούνται με την αλιεία μικρής κλίμακας, η απασχόληση καλύπτει πάνω από το 60% των εργαζομένων, άμεσα και έμμεσα". Ανάμεσα σε άλλα, η Ana Miranda ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "να δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό για ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσα από το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας που θα προορίζεται για την αλιεία μικρής κλίμακας. Σε τέτοια εποχή κρίσης και καθότι η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της μελλοντικής Πολιτικής Συνοχής βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ανάγκη να σταθούμε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και να τους προσφέρουμε τη στήριξη που χρειάζονται."

Ο Νίκος Χρυσόγελος, στην παρέμβασή του, ευχαρίστησε τη συνάδελφο του για το σχέδιο γνωμοδότησης και υποστήριξε τις προτάσεις της για ένα θέμα που γνωρίζει πολύ καλά και με την ιδιότητά του ως Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου αλλά και διότι έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τα θέματα βιώσιμης αλιείας. Επισήμανε τη σημασία που έχει η διαμόρφωση κατάλληλων ευρωπαϊκών πολιτικών για τους παράκτιους και μικρής κλίμακας αλιείς, με στόχο να διασφαλισθεί μακροχρόνια το επάγγελμά τους, να προστατεύεται με τη συμμετοχή τους το θαλάσσιο περιβάλλον και να αποκατασταθεί ο πλούτος της θάλασσας.

Πιο συγκεκριμένα υποστήριξε πως "Πρέπει να λάβουμε υπόψη στη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αλειυτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π) τους παράκτιους και μικρής κλίμακας αλιείς, μια ομάδα που δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες, αλλά υπάρχει παραδοσιακά κυρίως στη Μεσόγειο. Οι μικρές κοινότητες παράκτιων αλιέων παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε περιοχές που οι ντόπιοι δεν έχουν πρόσβαση εύκολα σε άλλες πηγές οικονομικής δραστηριότητας. Οι αλιείς αυτοί αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες εξοικείωσης και πρόσβασής τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επομένως, σωστά προτείνει η συνάδελφος να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για στήριξή τους μέσα από κατάλληλα προγράμματα στο πλαίσιο της νέας ΚαλΠ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας κι Αλιείας .

Οι αλιείς αυτοί μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της θαλάσσιας στρατηγικής αλλά και για την προστασία του κλίματος και την προσαρμογή στις αλλαγές που συντελούνται. Για παράδειγμα, μέσα από την παραδοσιακή δραστηριότητά τους μπορεί να παίξουν το ρόλο του παρατηρητή για τη θάλασσα, να αναφέρουν τυχόν περιστατικά ρύπανσης αλλά και να καταγράφουν τις αλλαγές στο κλίμα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια και στα παράκτια οικοσυστήματα - όπως πχ με καταγραφή και πληροφόρηση για τα είδη που εισβάλουν από άλλες περιοχές λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας και της ανατροπής του κλίματος γενικότερα.

Τέλος, στη στρατηγική για την αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, οι κοινότητες των παράκτιων αλιέων μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο μέσα από τη συμμετοχή τους στη διαχείριση θαλάσσιων περιοχών, με στόχο την ανάκαμψη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προβλέψουμε στα καινούρια χρηματοδοτικά εργαλεία".

Δείτε την παρέμβαση του Ν. Χρυσόγελου εδώ:

Δείτε τo πλήρες κείμενο:

Σχέδιο Γνωμοδότησης για την αλιεία μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία καθώς και με τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ (2011/2292(INI))