Οικολόγοι Πράσινοι: Διορθώστε τον Καλλικράτη με άλλες διορθώσεις

Στήλη: Δελτία Τύπου

Από τη συμμετοχή των οικολόγων πράσινων στη δημόσια διαβούλευση του σχέδιου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κ.α.»

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, διαπιστώνοντας ότι οι διορθώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών στο νόμο «Καλλικράτη» απέχουν πολύ από τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη σήμερα ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση στις προτεινόμενες αλλαγές, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις. (http://www.opengov.gr/ypes/?p=1258). Η αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη ένα ακόμα συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας. Για τον εκδημοκρατισμό του θεσμού με έμφαση στην αποκέντρωση, τη διαφάνεια και την μέριμνα για τον πολίτη, προτείνουμε:

· την επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων πέρα από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα περιλαμβάνει φιλοξενία αστέγων, κοινωνικά ιατρεία, κέντρα σίτισης, συλλογικές κουζίνες, κοινοτικούς κήπους.

· την ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου στη διαχείριση των οικονομικών των Δήμων και την καθημερινή λειτουργία τους και την επιδίωξη ευρύτερης συμμετοχής πολιτών και συλλογικοτήτων προκειμένου να υπάρχει κοινωνική αποδοχή στη διαχείριση των οικονομικών τους.

· την προστασία των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων από την κατάργηση οργανικών θέσεων και την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εφαρμογή καλών πρακτικών για τη βιώσιμη λειτουργία τους.

· τη λειτουργία των Επιτροπών των Περιφερειών με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις παρατάξεις, για την διαφάνεια, τον έλεγχο και τον δημοκρατικότερο τρόπο λειτουργίας τους.

· την κατάργηση του θεσμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον περιορισμό των κρατικών αρμοδιοτήτων, με την παράλληλη ενίσχυση της λειτουργίας των δύο υπαρχόντων βαθμών αυτοδιοίκησης, που αποτελούν άλλωστε τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.

· τη δημιουργία Επιτροπών των Περιφερειακών Ενοτήτων, με αρμοδιότητες ανάλογες με τα ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, για την επίτευξη του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου για ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

· Στην ίδια λογική της αποκέντρωσης προτείνουμε τη θεσμοθέτηση σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ενός συλλογικού οργάνου, του Συμβουλίου Περιφερειακής Ενότητας (Σ.Π.Ε.) που θα ασκεί το δημοκρατικό έλεγχο, έχοντας αποφασιστικό ρόλο για θέματα διαδημοτικά και περιβαλλοντικά.

Από την πλευρά μας, επιμένουμε στην ανάγκη να συνδεθεί η τοπική αυτοδιοίκηση με θεσμούς που προάγουν τη δημοκρατία, τη συμμετοχικότητα και την ποιότητα ζωής, λειτουργώντας σαν δίχτυ ασφαλείας των πολιτών σε καιρούς κρίσης.

Η Θεματική Ομάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων