Επιστολή Γ. Κυρίτση για Οφειλές Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων στο Δήμο

Στήλη: Δελτία Τύπου

Δύναμη Αλλαγής

Κως 26.03. 2012

Προς: τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.ΚΩ

Κοιν: 1. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης νήσων Αιγαίου

2. κ. Δήμαρχο Κω

3. ΜΜΕ

Θέμα: Οφειλές Δημοτικών & Τοπικών Συμβούλων στο Δήμο Κω

Σχετικό: Η με αρ.πρωτ.13376/4-5-11 επιστολή Ι.Φουντωτού

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή του από 3/5/2011 (αρ.πρωτ.13376/4.5.11) προς τον κ. δήμαρχο Κω, που κοινοποιήθηκε και σε εσάς, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μας κ. Ι. Φουντωτός σας ενημέρωνε πως, όπως προέκυπτε από τα στοιχεία της απογραφής, υπήρχαν δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας οι οποίοι την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους είχαν βεβαιωμένες οφειλές προς το δήμο Κω.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3852/2010 απαγορεύεται να κατέχουν θέση Δημοτικού ή Τοπικού Συμβούλου όσοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές στο Δήμο, εκτός και αν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους πριν την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, πέραν του ότι δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα προς την κατεύθυνση της νομιμότητας.

Αντιθέτως, πληροφορίες μας λένε πως εξακολουθούν να συσσωρεύονται χρέη δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση της αδικίας προς τους φορολογούμενους δημότες.

Κύριε πρόεδρε,

Επειδή τα θέματα λειτουργίας του Δ.Σ. αφορούν εσάς προσωπικά και επειδή συγκάλυψη τέτοιων υποθέσεων συνιστά παράβαση καθήκοντος, παρακαλώ άμεσα να μας ενημερώσετε, γραπτά, για τις ενέργειες σας, επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ