Νίκος Μυλωνάς: Κακοδιαχείριση...

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

Ποιος φταίει;

Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΠΟΥ... ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!!

1. Γιατί χρεοκοπήσαμε ως χώρα; Δεν ήταν αναμενόμενο; Δεν μπορούσε να προληφθεί; Ποιος φταίει; Και τελικά η πολιτική του μνημονίου ήταν σωτήρια ή όχι; Και γιατί ενώ αυτό προδιαγράφει την οικονομική πορεία της χώρας έως το 2020 ο κ. Βενιζέλος που το υιοθέτησε ασμένως, τώρα μας λέει ότι σε 3 χρόνια θα μας βγάλει από το μνημόνιο;

Θα δούμε 2 παραδείγματα εφαρμοσμένης πολιτικής σε ένα θέμα. Είναι ενδεικτικά και αποδεικτικά για το τι γίνονταν και τι γίνεται σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα.

Α. Το κυβερνητικό παράδειγμα: Νέα καταδίκη, δεύτερη κατά σειρά, για παραβίαση της Οδηγίας - πλαίσιο 2000/60, που επιτάσσει την ορθολογική διαχείριση των νερών και έχει τεθεί σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2000, εισέπραξε η Ελλάδα. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε πριν μια εβδομάδα ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της καθώς μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 δεν είχε θεσμοθετήσει διαχειριστικά σχέδια για τις λεκάνες απορροής ποταμών ούτε είχε αποστείλει αντίγραφα αυτών των σχεδίων έως τις 22 Μαρτίου 2010. Προ της παραμποπής στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της προδικαστικής διαδικασίας, το ΥΠΕΚΑ είχε απαντήσει στις 6 Απριλίου 2010 στην Κομισιόν ότι ''τα διαχειριστικά σχέδια " δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τον Μάρτιο του 2012" και ότι οι διαδικασίες πληροφόρησης του κοινού και των διαβουλεύσεων για τα προσχέδια διαχείρισης "επρόκειτο να κινηθούν από τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2011". Ήρθε λοιπόν ο Μάρτιος του 2012 και το πρόστιμο το πληρώνουν οι χρεοκοπημένοι Έλληνες και πάντως όχι ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί οι γραμματείς κλπ. Η προηγούμενη ευρωκαμπάνα είχε... ηχήσει στις 31.1.2008 μη υποβάλλοντας συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις αναλύσεις που απαιτούνται από τη διάταξη αυτή, παρέβη και τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 15, παράγραφος 2 της εν λόγω Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ".

Β. Το τοπικό δημοτικό παράδειγμα: ο πίνακας είναι από τον απολογισμό του έτους 2010 της ΔΕΥΑΗΡ

smprtx

Λέει ότι το 37,12% της κατανάλωσης αφορά οικίες ,.... και το 12,66% της κατανάλωσης αφορά Τεκμαρτά Ξενοδοχειακών επιχ/σεων , δηλαδή το 1/3 των οικιακών. Άρα : στο τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλειδών με περίπου 8.000 μόνιμους κατοίκους ,που αντιστοιχούν σε 8.000 Χ 365 μέρες = 3.000.000 διανυκτερεύσεις ,χρεώσαμε το 37,12% της κατανάλωσης ,αναλογικά τα ξενοδοχεία (δυναμικότητα περιοχής μεγαλύτερη από 25.000 κλίνες) χρεώνονται το 1/3 δηλ έχουν μόνο 1.000.000 διανυκτερεύσεις ήτοι μόλις 40 διανυκτερεύσεις ανά κλίνη την σαιζόν)!!!!!!!

Αυτό λέγεται πολιτική διαχείρισης νερού προς όφελος της κοινωνίας και εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής και γι αυτό συνεχίζεται ίδια και απαράλλακτη και από την διοικητική αρχή των κ.κ. Καίσερλη-Πασανικολάκη εδω και 16 μήνες! Είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει η ίδια πολιτική μέχρι... ένα σωτήριο ...μνημόνιο!!!

2. Πολιτική ήταν και είναι ένα σχέδιο και μια πράξη για ένα ασφαλές αύριο της κάθε κοινωνίας. Εδώ υπήρξε αποτυχία. Γι αυτό χρειάζεται αλλαγή.

Νίκος Μυλωνάς