Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Στήλη: Δελτία Τύπου

Οικολόγοι Πράσινοι
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος : Η Πράσινη Οικονομία αφορά τους πάντες, ακόμα και τα ελληνικά κόμματα.

Στη σημερινή του ανακοίνωση για την παγκόσμια ημέρα το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) σημειώνει:

«Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007, και είναι ακόμα ηχηρή σήμερα, θεωρείται από πολλούς οικονομολόγους ως η χειρότερη οικονομική κρίση από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930. Ένα από τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε από αυτή την εμπειρία είναι πως το να λειτουργούμε τις οικονομίες με τον τρόπο που πάντα κάναμε δεν είναι πλέον επιλογή. Η νέα Πράσινη Οικονομία είναι επομένως μια πρόταση για ένα εναλλακτικό και πολύ πιο βιώσιμο τρόπο να επιχειρούμε.

Μια πράσινη οικονομία περιγράφεται ως αυτή που καταλήγει σε βελτιωμένη ευημερία και κοινωνική ισότητα, ενώ μειώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ανεπάρκειες. Με άλλα λόγια, μπορούμε να θεωρήσουμε την πράσινη οικονομία ως ένα οικονομικό περιβάλλον που επιτυγχάνει χαμηλές εκπομπές ρύπων, αποδοτικότητα στους πόρους και που την ίδια στιγμή συμπεριλαμβάνει την κοινωνία.»

Στη χώρα μας ωστόσο η οικονομική κρίση δε δίνει μαθήματα για το περιβάλλον, αλλά την ευκαιρία για να το αποτελειώσουμε. Η πολιτική ατζέντα σε όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων από τα δεξιά ως τα αριστερά εξαιρεί το περιβάλλον. Μάλλον καλύτερα το αναφέρει ως το κερασάκι στην τούρτα, ως κάτι για το οποίο πρέπει κάτι να πούμε. Οι πρακτικές των κομμάτων, από τον τρόπο διαχείρισης του πράσινου ταμείου, των χωροταξικών σχεδίων, του βιώσιμου τουρισμού έως τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το θέμα της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, μας λέει πολλά.

Ήρθε όμως η ώρα να πέσουν οι μάσκες. Οι Οικολόγοι Πράσινοι μιλούν για μια Πράσινη Νέα Συμφωνία (Green New Deal) για την Ελλάδα με στόχο την τόνωση και τον βιώσιμο αναπροσανατολισμό της πραγματικής οικονομίας. Η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, στην μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και της ρύπανσης, στην πρόληψη της απώλειας της βιοποικιλότητας, στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στην πράσινη και κοινωνική καινοτομία.

Ενόψει εκλογών λοιπόν, ας τοποθετηθούν όλοι απέναντι στο θέμα της Πράσινης Οικονομίας. Ιδού η Ρόδος … .