Ηλίας Σιφάκης: παραποίηση απόφασης Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ

Στήλη: Δελτία Τύπου

Ηλίας Δ. Σιφάκης

Προς: τον κ. Πρόεδρο
του Δ.Σ. του Δήμου Κω

Κοιν: 1.Υπ. Εσωτερικών
2. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
3. ΜΜΕ

Θέμα: Παραποίηση απόφασης Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Ιουλίου 2012 (αναβληθείσα από την 23η Ιουλίου συνεδρίαση, ελλείψει απαρτίας που οφειλόταν στη δημοτική αρχή) αναδείχθηκε πλήρως η παράτυπη, σε βαθμό που ξεπερνά και την νομιμότητα, λειτουργία της Δημοτική Αρχής.

Μπορεί βέβαια οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο όργανο να χρησιμοποιούνται από την Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο κατά το δοκούν και κατά περίσταση, δεν μπορεί όμως το προεδρείο να λαμβάνει παραποιημένες αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων οργανισμών και ενώ από την διαδικασία αποδεικνύεται η παράβαση της παραποίησης μιας απόφασης από τον πρόεδρο του οργανισμού, να μην αντιδρά ούτε στο ελάχιστο, που είναι να ζητήσει επισήμως από τον πρόεδρο του οργανισμού να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Όπως προφανώς αντιληφθήκατε, αναφέρομαι στην απόφαση 76/6-7-12 του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. για την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων και παρακάτω σας α-ναφέρω συνοπτικά το χρονικό της ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβούλων με τις αδικαιολόγητες αλλαγές.

Στις 23/7/12 (όταν αρχικά ήταν προγραμματισμένο να συζητηθεί το θέμα) και ώρα 08:02 λάβαμε ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Γραμματεία του Προ-εδρείου με επισυναπτόμενη την απόφαση 76 του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. σχετικά με τις επιχο-ρηγήσεις των αθλητικών σωματείων του νησιού.

Σας θυμίζουμε εδώ ότι ο Πρόεδρος του οργανισμού όχι μόνο υπέγραψε την από-φαση αλλά την ψήφισε κιόλας παρά το γεγονός ότι ένα από τα σωματεία τον αφορά άμεσα και έχει ίδιον όφελος.

Την ίδια ημέρα και ώρα 15:09 λάβαμε δεύτερο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Γραμματεία όπου επισύναπτε αναθεωρημένη την ίδια απόφαση (76) του οργανισμού που όμως, όλως παραδόξως, προέκυπτε αλλαγή στα ύψη των χρηματοδοτήσεων, μειώνοντας τις επιχορηγήσεις αρκετών σωματείων και αυξάνοντας το ύψος χρημα-τοδότησης συγκεκριμένου Αθλητικού Σωματείου όπου ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ έχει άμεση εμπλοκή ως ιδρυτής και πρόεδρος.

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του θέματος στην συνεδρίαση, όπως προκύπτει και από τα πρακτικά της συνεδρίασης, οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας που συμμε-τείχαν στην συνεδρίαση του οργανισμού αμφισβήτησαν έντονα την απόφαση, που έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως μη ψηφισμένη.

Την εβδομάδα που πέρασε, δεν μας προκύπτει από πουθενά το προεδρείο να έχει α-ναλάβει δράση και να ζητήσει επίσημα (με όποιο τρόπο επιβάλουν οι νόμοι) εξηγήσεις από τον πρόεδρο του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. πώς, μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού άλλαξε καθ' οδό για το Δημοτικό Συμβούλιο , και μάλιστα προς όφελος του ίδιου του Προέδρου, χωρίς να έχει ενημερωθεί κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή ως παράταξη θεωρούμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τόσο το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και το κύρος του Προεδρείου, παρακαλώ πολύ για τις δικές σας ενέργειες και την ενημέρωση των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Επισυναπτόμενα σας καταθέτω τα σχετικά έγγραφα.

ΗΛ. ΣΙΦΑΚΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Κω
Με τη ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ