Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Κω

Στήλη: Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Κω το Σάββατο 19 Ιουνίου 2010 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Κω με τα παρακάτω θέματα:

1. Ιπποκράτεια 2010,
2. Έγκριση όρων διακήρυξης εργασίας ενοικίασης ηχοφωτιστικού συστήματος για τις εκδηλώσεις των Ιπποκρατείων 2010,
3. Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την εργασία: « Φιλοξενία συμμετεχόντων στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών»,
4. Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις εκδηλώσεις 2010,
5. Έγκριση προσφορών για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της Κ.Ε.ΠΟ.Δ.Κ.,
6. Έγκριση προσφορών για την προμήθεια Η/Υ για τη Φιλαρμονική και
7. Διάφορα θέματα.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ