Συμπαράταξη Ελπίδας: Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανέμου

Στήλη: Δελτία Τύπου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΝΕΜΟΥ
Σημαντική για τις συνθήκες της ζωής στο νησί μας, όπως και η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος!

- Στις 15 Ιουνίου; Ευρωπαϊκή Ημέρα του Ανέμου που προωθεί τη αιολική ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μια δημοφιλή και αποτελεσματική πηγή ενέργειας και εξηγεί γιατί η αιολική ενέργεια είναι μια βασική λύση στην κλιματική και ενεργειακή κρίση. Ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να απαιτήσουν την χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

-  Η γνωστή απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών για στόχο 20% για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2010 για κάθε Ευρωπαϊκή Χώρα, στην χώρα μας αγνοήθηκε.

-  Με βάση αυτό τον στοχο, η κρατική και τοπικη πολιτική ηγεσία κανονικά, θα έπρεπε να έχει δρομολογήσει διαδικασίες κατασκευής αιολικών πάρκων 20-30 MW, στο νησί μας. Αντ αυτών έχουμε: το Αιολικό πάρκο Κεφάλου (συνεργασια Νομαρχίας και ιδιωτών) είναι 3.8+4,2=8.0MW
Υπό κατασκευή είναι στις Κοκκινόγιες-θέση Κουβάς- ιδιωτική επένδυση 2 MW.
Ίσως κατασκευαστεί και το προγραμματισμένο της ΔΕΥΑΚ των 2 MW για το οποίο ουδεν νεότερο μετά την περιβαλλοντική αδειοδοτηση (την οποία αν και ζητήσαμε δεν μας δόθηκε!)
Σε αυτά τα προβλήματα είναι αναγκαίος ο προγραμματισμός και η διαδημοτική συνεργασια.

-  Η Σ.Ε. επισημαίνει το γεγονός και θέτει το ζήτημα με έγγραφα της στους 3 Δήμους του νησιού μας, καλώντας τους να διατυπώσουν τουλάχιστον ένα τοπικό πολιτικό στόχο για τις ήπιες μορφές ενέργειας και να εντάξουν αιολικά και φωτοβολταικα πάρκα στα χωροταξικά τους σχέδια.

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. για το ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που κατά την γνώμη μας, προχωρά με βήματα σημειωτόν!: Η ΔΕΥΑΚ υπέβαλε για πρώτη φορά το έτος 1996 (!) αίτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 2MW στη θέση Αγία Μαρίνα Δήμου Κω.

Τελικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης χορηγήθηκε στη ΔΕΥΑΚ τον Ιούλιο 2004 η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 1,8MW στην εν λόγω θέση, μετά από τη θετική γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε.

Σήμερα, όπως και πέρυσι, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση, το έργο αναπτύσσεται σε περιοχή Natura 2000.

2. Έγκριση Επέμβασης σε Δασική έκταση. Στην περίπτωση που η δασική έκταση χαρακτηριστεί πλέον άγονη από τον δασάρχη, εκδίδεται απόφαση παραχώρησης δημόσιας δασικής έκτασης από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Γεωργίας (Ν2941/01, άρθρο 2 παρ.5).

3. Διατύπωση όρων σύνδεσης στο Δίκτυο της Δ.Ε.Η. Μετά την κατά τα ανωτέρω έκδοση της άδειας εγκατάστασης από την Περιφέρεια η ΔΕΥΑΚ θα προχωρήσει σε οριστική μελέτη του έργου, δημοπράτηση αυτού και υλοποίηση του. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ήταν 1.727.000€.Β. Η Αιολική Ενέργεια σήμερα καλύπτει το 4,8% του συνόλου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καθιστά την Ευρώπη πρώτη ήπειρο παγκοσμίως σε παραγωγή Αιολικής Ενέργειας. Μέχρι το 2020 αναμένεται ότι θα καλύπτεται το 14-17% των αναγκών, ενώ μέχρι το 2030 το 26-35%. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατέχουν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά αιολικής ενέργειας, συγκεντρώνοντας 60% μερίδιο αγοράς (μετρήσεις του 2008) ενώ σχεδόν όλες οι απαιτούμενες ανεμογεννήτριες κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. αναπτύσσεται δυναμικά στον κλάδο της Αιολικής Ενέργειας, μέσω ιδίων έργων και συνεργασιών με μεγάλους οίκους και εταιρείες της Ελλάδος και του εξωτερικού, με στόχο την κατάκτηση του 20% της εγχώριας αγοράς ΑΠΕ μέχρι το 2012.