Νίκος Μυλωνάς: Λιμενικό Ταμείο Κω - απολογισμός

Στήλη: Δελτία Τύπου

ΘΕΜΑ: Ο "'απολογισμός 2009" στο Λιμενικό Ταμείο Κω (Λ.Τ.Κ.) δείχνει αναποτελεσματικότητα και διαχειριστική ανεπάρκεια

---Η απογοητευτική κατάσταση στο λιμάνι μας και σε όλα τα λιμάνια του χώρου ευθύνης του Λ.Τ.Κω είναι πασίδηλη. Ελλείψεις παρεχόμενων υπηρεσιών, απουσία τάξης, καθαριότητας, οργάνωσης και θετικών παρεμβάσεων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ακόμη κακής διαχειριστικής χρονιάς.
-Στον απολογισμό για μια ακόμη χρονιά βλέπουμε: μεγάλο αποθεματικό, συνεχιζόμενη αύξηση των ανείσπρακτων οφειλών, συγκεντρωτική διαχείριση του από την 3-μελη Εκτελεστική Επιτροπή και τον πρόεδρο του και απουσία αναπτυξιακού ορίζοντα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα μιας αδιαφανούς, στενά ελεγχόμενης, ακριβής (25.000 ευρώ η αμοιβή του προέδρου!) και αναποτελεσματικής διαχείρισης και συνεπώς στην καταψήφιση του απολογισμού 2010. Ζητήσαμε στοιχεία διαχείρισης και εκεί είδαμε ότι οι αποφάσεις του Δ.Σ. ήταν 13 (από 33 πέρυσι). Θα αφορούσαν, υποθέτουμε, γενικά θέματα διερευνητικού χαρακτήρα και τυπικές διαδικασίες προϋπολογισμού κλπ. Υπήρξαν 18 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής (από 24 πέρυσι) και του προέδρου 50! (από 11 πέρυσι). Ζητήσαμε στοιχεία για τις αποφάσεις του προέδρου του ΔΣ δημάρχου Κω και της 3-μελους εκτελεστικής επιτροπής, που θα αφορούσαν απ' ευθείας αναθέσεις έργων και πληρωμών αλλά δεν μας δοθήκαν. Συνεπώς όλη η οικονομική διαχείριση του 2009 έγινε σχεδόν ατομικά από τον κ. Δήμαρχο! Ενώ πέρυσι μιλήσαμε για συγκεντρωτισμό από μια ομάδα 3 ατόμων της Ε.Ε., φέτος μιλάμε για αυτοκρατορική διαχείριση. Θα πάρουμε τελικά τα στοιχεία μετά από προσφυγή μας στην εισαγγελία Κω, έστω και μετά 42 μέρες, όπως πέρυσι!
--- Το μεγάλο αποθεματικό παραμένει σημαίνει απουσία έργου. Αναλυτικά:
Από το πρόγραμμα τεχνικών έργων του 2009 είχαμε μηδαμινή εκτέλεση. Έτσι παρέμειναν ανεκτέλεστα: η προμήθεια πλωτών προβλητών, εξοπλισμός παραλαβής καταλοίπων πλοίων, εξοπλισμός ασφάλειας λιμένων, εξοπλισμός εξυπηρέτησης επιβατών, φωτισμός λιμένων, προμήθεια check in, εξοπλισμός δικτύων επικοινωνίας κλπ. Από προβλεπόμενα έργα 1.299.000 απορροφήθηκαν μόνον 88.000 ευρώ!
Από τον κωδικό έργα δεν έγιναν: μελέτη κτηρίου προβλήτας ΔΕΗ και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αποκατάσταση κτηρίου επιβατών λιμένα Κω, εκσυγχρονισμός και επισκευές στο Καμάρι Κεφάλου, σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας Καμάρι και Καρδαμαινα, συντηρήσεις ηλεκτροφωτισμού, καθαρισμός λιμανιού Καρδάμαινας κλπ. Σε σύνολο 610.000 έγινε έργο μόλις 101.000 ευρώ.
Ολόκληρο το φιλόδοξο πρόγραμμα μελετών για χρήσιμα έργα 1.059.000 έμεινε ανεκτέλεστο πλην μιας μελέτης Καμαριου που από 50.000 πληρώθηκαν 7.000 ευρώ!
Σημειώνουμε ότι τα ανείσπρακτα χρέη παραμένουν και αυξάνονται.
Προβλέπονταν ανταποδοτικά τακτικά έσοδα 1.195.000 και έχουν χρεωθεί 777.000 προς είσπραξη!
Για το θέμα των ΚΑΕ ευτυχώς που αναθεωρήθηκε προηγούμενη απόφαση παραχώρησης χώρου!
Για το θέμα του Στεγάστρου στο λιμάνι δυστυχώς υπάρχει μεγάλη ολιγωρία και ανεξήγητη πολιτική αντιμετώπιση ενός ουσιαστικού θέματος. Πράγμα που σημαίνει ότι και φέτος το καλοκαίρι, όπως και πέρυσι, ο χώρος αναμονής στο λιμάνι της Κω θα είναι ελλιπής με ευθύνη της πλειοψηφιας του ΔΣ της ΛΤΚ.
Δεν ήταν παραγωγική χρονιά και το 2009 για το ΛΤΚ με ευθύνη της δημοτικής αρχής. Αναγνωρίζουμε ότι έγινε μια προσπάθεια με τα κρουαζερορόπλοια. Πολύ λίγο όμως! Θυμίζουμε τι μας έλεγε το 2007 αναλάμβανε η δημοτική αρχή την διαχείριση: 1. καυτηρίαζε τις αδιάθετες πιστώσεις και μιλούσε για εγγενείς αδυναμίες! Δυστυχώς δεν τις έφτιαξε. 2. Απουσία φορέα από συνέδρια και εκθέσεις; Ελάχιστα πράγματα έγιναν και αυτά τώρα προεκλογικά! 3. Χαρακτηρισμός χερσαίων ζωνών στα λιμάνια μας! Το αποτέλεσμα 3 χρόνων; Τίποτα!

Για την ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
Νίκος Μυλωνάς (δημ. συμβ.)