Συμπαράταξη Ελπίδας: η αρνητική πορεία της ΔΕΥΑΚ συνεχίζετα

Στήλη: Δελτία Τύπου

Παρατηρήσεις επί του ισολογισμού της ΔΕΥΑΚ χρήσεως 2009

Και τα αποτελέσματα χρήσης του 2009 είναι ελλειμματικά, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Το έλλειμμα φαίνεται να μειώνεται αλλά η μείωση είναι προσωρινό γεγονός και οφείλεται στις αναθέσεις εργολαβιών από τον δήμο. Είναι όμως και λογιστικό τέχνασμα γιατί συνοδεύεται με αντίστοιχη αύξηση των χρεών προς την επιχείρηση. Οι συσσωρευμένες ζημίες που βλέπουμε στα επίσημα έγγραφα της ΔΕΥΑΚ την καθιστούν προβληματική σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Την περίοδο του περάσματος από τους 3 δήμους στον ένα. Η ΔΕΥΑΚ είχε προνομιακή μεταχείριση απ[ο την κεντρική εξουσία τα καλά χρόνια που πέρασαν. Όμως όλη προηγούμενη διαχείριση, λογω πελατειακών σχέσεων δεν προετοίμασε την εταιρεία ώστε σήμερα να είναι ικανή να παίξει ένα ηγετικό ρόλο ενοποιώντας την διαχείριση του νερού στο νησί μας, αναπληρώνοντας κενά και αδυναμίες που υπήρχαν και υπάρχουν. Αυτό είναι το πραγματικό ΠΟΛΙΤΙΚΟ πρόβλημα.

Ειδικότερα: 1. Συγκρίνοντας με τον ισολογισμό της χρήσης 2009 με τον ισολογισμό 2005 στα μεν έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών υπάρχει μέση ετήσια αύξηση +6,4% ενώ το κόστος της υπηρεσίας αυτής αυξανόταν κατά έτος +4,6%. Αυτή η θετική διάφορα δεν καταφέρνει να αντιστρέψει την συνολική ελλειμματική λειτουργία της επιχείρησης που μπορεί φέτος τεχνηέντως να εμφανίζεται με μειωμένο έλλειμμα 620.000 ευρώ αλλά αν εξαιρέσουμε τις προγραμματικές συμβάσεις με τον δήμο για έργα, τότε το έλλειμμα έχει μονιμοποιηθεί στο 1.000.000 ευρώ. Η δημοτική αρχή σε 3 χρόνια δεν κατάφερε να βελτιώσει τον ισολογισμό. Η επιχείρηση είναι προβληματική και το πρόβλημα της δεν λύνεται με νοικοκύρεμα, όσο αναγκαίο και χρήσιμο είναι αυτό. Είναι ώρα για μια νέα πολιτική!

2. το υπόλοιπο πελατών την 31-12-2009 αυξήθηκε από 1,2 εκ. στο 1,6 εκ. ευρώ. Άρα ή δεν εισπράχθηκαν ή δημιουργήθηκαν νέα χρέη χωρίς να μειωθεί το υπόλοιπο των ανεξόφλητων οφειλών.

3. Παρατηρούμε ότι το σύνολο των εσόδων από πωλήσεις υπολείπεται του κόστους των δαπανών. Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού μόλις καλύπτονται από το σύνολο στις πωλήσεις υδρευσης+αποχετευσης.

4. Η λογιστική θέση και οικονομική επιβίωση της επιχείρησης στηρίζεται μόνο στις επιχορηγήσεις.

Εάν κοιτάξουμε τον Ισολογισμό θα παρατηρήσουμε ότι τα πάγια στοιχεία και οι επιχορηγήσεις έχουν διαφοροποιηθεί ελάχιστα, που σημαίνει ότι δεν γίνονταν και δεν γίνονται επενδύσεις. Η οικονομική δυσπραγία δεν αφήνει περιθώρια επενδύσεων και ανάπτυξης.

Πρέπει να αντιστραφούν τα ΣΥΝΕΧΗ αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα και να μπει η επιχείρηση σε μια τροχιά οικονομικής ανάκαμψης για να ακολουθήσει αναπτυξιακή πορεία. Χρειάζεται μια νέα πολιτική.

Ξαναπροτεινουμε: την διατύπωση αναπτυξιακού σχεδίου-προγράμματος 10-ετιας

Πρακτικές προτάσεις που ΑΜΕΣΑ βελτιώνουν τα λογιστικά στοιχεία είναι : Καταγραφή των πραγματικών επιφανειών των κτηρίων που εξυπηρετούνται από την ΔΕΥΑΚ. Νέα κατηγοριοποίηση του τιμολογίου της εταιρείας με δημιουργία ΔΙΚΑΙΟΥ τιμολογίου για ξενοδοχεία, γραφεία και καταστήματα και για κατοικίες εκτός σχεδίου ΚΑΙ αύξηση του τιμολογίου της αποχέτευσης

Σε μεσο-μακροπρόθεσμο πολιτικό επίπεδο, οι στόχοι στην διαχείριση του νερού προσδιορίζουν τα αναγκαία για μας τεχνολογικά μέτρα και έργα:

1) καταγραφή των γεωτρήσεων, κλείσιμο γεωτρήσεων στο μέτωπο της θάλασσας

2) εξοικονόμηση νερού (απαγόρευση ντους στην παραλία, ποτίσματος γκαζόν με υπόγειο καθαρό νερό)

3) ποιοτικός έλεγχος νερού με την δημιουργία εργαστηρίου σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ

4) εκπαίδευση χρηστών, των καταναλωτών, των εργαζομένων, των μαθητών

5) ακριβής κοστολόγηση συν-εκτιμώντας το κόστος επαναφόρτισης του υπόγειου

6) σαφής διαχωρισμός χρήσεων ανάμεσα στο νερό ύδρευσης , στο νερό για τον πρωτογενή τομέα και το νερό για την τουριστική βιομηχανία, με ανάλογη διαφοροποίηση του τιμολογίου

7) σεβασμός στις παραδοσιακές δράσεις και λειτουργίες γύρω από το νερό, όπως δημιουργία αναβαθμίδων συγκράτησης νερού σε όλα τα ρέματα, διατήρηση του φυσικού πρανούς των ρεμάτων (αντί της τσιμεντοποίησης), ανάδειξη των φυσικών πηγών, κλπ.

8) δημιουργία γραφείου περιβάλλοντος και η εξάρτηση της έγκρισης των νέων επιχειρηματιών δράσεων στην περιφέρεια του δήμου Κω από φέρουσα ικανότητα του υδάτινου δυναμικού όπως αυτή θα πιστοποιείται, από την υπηρεσία παρακολούθησης του συστήματος έλεγχου.

9) θέσπιση ζωνών προστασίας πέριξ γεωτρήσεων και φραγμάτων κλπ

Είναι προφανές ότι καταψηφίζουμε τον ισολογισμό. Πρώτα για πολιτικούς λόγους που έχουν σχέση με την συνολική αρνητική πορεία της επιχείρησης. Δεύτερο γιατι ενώ ο προϋπολογισμός του 2009 προέβλεπε ισοσκελισμένη διαχείριση, ο ισολογισμός αναδεικνύει την αντιστοιχία λόγων και πράξεων της σημερινής δημοτικής πλειοψηφίας.

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑΣ