Συμπαράταξη Ελπίδας: οι εισηγήσεις στη συνέντευξη Τύπου

Στήλη: Δελτία Τύπου

- Οι δημοτικές εκλογές είναι μια ευκαιρία για αλλαγές με την πιο πλατιά λαϊκή παρέμβαση.

Μας απασχολoύν τα προβλήματα στο νησί μας σε σχέση με την προσεχή εκλογική διαδικασία. Οι εκλογές είναι μια ευκαιρία για μικρές ή μεγάλες αλλαγές με όσο γίνεται πιο πλατιά λαϊκή παρέμβαση.

Μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες, θεωρώντας τις εκλογές σαν μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί για τον λαϊκό παράγοντα, εξ αιτίας της τυφλότητας που προκαλούν τα μικρά ή μεγάλα συμφέροντα, οι συνήθειες του παρελθόντος, οι εγωιστικών και οι παραγοντίστικες επιδιώξεις. Προϋπόθεση όλων όμως είναι να υπάρχουν καλά δουλεμένες πολιτικές προτάσεις.
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Η προσφυγή της χώρας μας στο Δ.Ν.Τ. είναι ένα ξεχωριστό γεγονός. Πίσω της είναι η παραγωγική αποδιάρθρωση της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντίστοιχη δική μας κακή κατάσταση που σχετίζεται με την μονοδιάστατη τουριστική ανάπτυξη. Τα δημοτικά μας θέματα επηρεάζονται από αυτές τις εξελίξεις. Καθήκον μας είναι η αξιοποίηση της δημοτικής εξουσίας ώστε να σταθούμε αμυντικά και να κινηθούμε επιθετικά ενάντια στις δυσοίωνες εξελίξεις. Αμυντικά χρειαζόμαστε ένα πολιτικό μέτωπο για να περάσουμε την κρίση με τις λιγότερες συνέπειες. Χρειαζόμαστε ισχυρή δημοτική αρχή που θα διατηρεί αποστάσεις από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που ελέγχουν κεφάλαια και κέρδη στο νησί μας. Που θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση το υπάρχων αναπτυξιακό καθεστώς και θα έρθει σε αντιπαράθεση με τους υποστηρικτές του παλιού μοντέλου. Να θέσει θέματα συνεργασίας της τοπικής πολιτικής αρχής και επιχειρηματικής τάξης σε συνθήκες συλλογικής κοινωνικής ευθύνης έναντι των εργαζομένων και των φυσικών μας πόρων του νησιού. Η δική μας δημοτική αρχή θα σταθεί επιθετικά στην κρίση επιδιώκοντας μια νέα αναπτυξιακή πολιτική που έχουμε περιγράψει με πολλές κινήσεις μας. Θυμίζουμε προτάσεις μας για στροφή στο τοπικό: άμεση αξιοποίηση υπενδεδυμένων κεφαλαίων (σφαγείων, Χάνι, ΧΥΤΑ,...) και την επιδίωξη νέων επενδύσεων (πρόταση ένταξης της Κω σε ένα από τα 10 νησιά περιβαλλοντικής βιομηχανικής ανάπτυξης) κλπ.
Β. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με το επιχείρημα της οικονομικότερης διαχείρισης προχώρησε στην διοικητική αναδιάρθρωση. Βεβιασμένα χωρίς διάλογο, χωρίς σαφείς αποκλειστικές αρμοδιότητες και χωρίς σαφείς χρηματοδοτήσεις. Ο ενιαίος Δήμος μας θα κληθεί να διαχειριστεί δημόσιες υποθέσεις σε δύσκολες συνθήκες. Αποτέλεσμα του ''βίαιου Καλλικράτη'' , ο συγκεντρωτισμός και ο κομματισμός που επιβάλλει, δημιουργεί δυσκινησία, ψυχρότητα και καχυποψία, το αποτέλεσμα της οποίας φαίνεται από τις μέχρι τώρα δυσκολίες αξιόπιστων και ελπιδοφόρων δημοτικών.
Γ. ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Πρώτο ζητούμενο για τον νέο δήμο είναι η ενοποίηση των 6 διακριτών μικρών κοινωνιών μέσα από το πολιτικό του πρόγραμμα και την διαχείριση της δημοτικής εξουσίας. Είναι ο καθορισμός μιας νέας συλλογικής ταυτότητας αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας. Η ενοποίηση τριών διοικητικών μηχανισμών. Η διαχείριση του Δήμου με σύγχρονο τρόπο, που σημαίνει διαφοροποίηση του μέχρι σήμερα χαρακτήρα της. Εμείς θα ξεχωρίσουμε το πολιτικό από το διοικητικό. Η διοίκηση του δήμου μας σε όλες υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αποκτήσει αυτοτέλεια για να την απαλλάξουμε από τις πελατειακές λογικές. Η πολιτική να περιοριστεί στον έλεγχο των αποτελεσμάτων της διαχείρισης και στο δύσκολο θέμα του σχεδιασμού των αλλαγών. Αυτό θα αλλάξει το εργασιακό κλίμα και θα βελτιώσει την παραγωγικότητα. Η αλλαγή θα συμπληρωθεί με μέτρα αυτοελέγχου όπως για παράδειγμα την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής στην θέση του διπλογραφικού. Το μεγάλο ζήτημα του ενιαίου δήμου μας είναι η χάραξη της προοπτικής του τόπου. Το προς τα πού θα κατευθυνθούν οι τοπικές διεκδικήσεις προς το κράτος. Είναι το που θα σχεδιαστούν νέες χρήσεις γης που θα φιλοξενήσουν τις νέες επενδύσεις. Θα προωθήσουμε την συμμετοχή του δήμου στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. Η κατεύθυνση μας είναι σαφής: προώθηση συνεργατικών μορφών παραγωγής, διεύρυνση της παραγωγικής βάσης σε νέους τομείς που δημιουργούν νέα προϊόντα υψηλής προστιθεμένης αξίας και ανανεώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες της κοινωνίας σε όλους τους τομείς της παραγωγής με έμφαση στον πρωτογενή (αγροτοκτηνοτροφικά), τον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) και στην συνεργασία τους με τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών. Η πρόταση μας διαφέρει από τις προτάσεις των σχημάτων που φαίνεται να δημιουργούνται. Η Δύναμη Αλλαγής περιορίζεται στο να προπαγανδίζει την διαχειριστική της ικανότητα, η οποία αμφισβητείται από τα αποτελέσματα χρήσης της 3-ετίας της. Το Όραμα Πολιτών προπαγανδίζει τον δανεισμό και τους διορισμούς νέων ανέργων. Η Ανθρώπινη Κως νομίζουμε πως δεν μας λέει τίποτα. Οι κινήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης και των Οικολόγων-Πρασίνων είναι υπό διαμόρφωση.
Δ. Ο δικός μας ΠΟΛΟΣ: πιστεύουμε σε μια νέα κοινωνική δημοτική πραγματικότητα που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από την κινητικότητα που δημιουργεί η συγχώνευση των 3 δήμων μας. Οι εκλογές θα οδηγήσουν στην αλλαγή εκπροσώπησης. Διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές λογικές και συμφέροντα θα αναγκαστούν να συγκλίνουν σε μια νέα ισορροπία και σε μια νέα πολιτική εκπροσώπηση. Πρέπει αυτά να γίνουν σε πολιτική προγραμματική βάση κι όχι σε προσωπικές επιδιώξεις και σε πελατειακές βάσεις. Η Συμπαράταξη Ελπίδας έκανε τις προτάσεις της. Δεν έχουμε μέχρι τώρα τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες. Δεν κάναμε και δεν κάνουμε αποκλεισμούς. Είμαστε ανοικτοί σε συνεργασίες. Αποκλείουμε όμως τις κινήσεις του νυν και τέως Δημάρχου ως κατ εξοχήν παραγοντίστικα και εγωιστικά σχήματα με πολιτικές θέσεις και πρακτικές εντελώς ξεπερασμένες. Ως φορέας νέας πολιτικής στην βραχυχρόνια διαχείριση και τον μακροχρόνιο σχεδιασμό στο νησί μας με συνεχή 8-ετη παρουσία, και μέσα στην υπάρχουσα κοινωνική και οικονομική συγκυρία καλούμε τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις παρατάξεις σε διάλογο. Η πρόταση μας, ο πυρήνας της πολιτικής μας πρότασης είναι και ελπιδοφόρα και υλοποιήσιμη. Είναι απαλλαγμένη από τις παθογένειες των πελατειακών σχέσεων, του παραγοντισμου και του στενού κομματισμού. Είναι μια ανοικτή πρόσκληση για την συγκρότηση μιας υγιούς ηγετικής ομάδας που θα κλείσει με την κατάθεση του ψηφοδελτίου μας.
Ε. Εμείς προχωράμε στην δημιουργία της δικής μας εκλογικής συμμαχίας. Είμαστε ανοικτοί σε διάλογο με όλους. Πρώτα καλούμε τον νυν και τον πρώην Δήμαρχο Δικαίου να αναθεωρήσουν την στάση της αποχής του και να συμπράξουμε ακόμη και με την δική τους πρωτοκαθεδρία στο εκλογικό μας σχήμα. Στην πλευρά των νέων σχημάτων της Λαϊκής Συσπείρωσης και των Οικολόγων-Πρασίνων λέμε ότι διατηρώντας την αυτοτέλεια και την αυτονομία τους, τον δικό τους λόγο και ρόλο μπορούμε ισότιμα σα συνεργαστούμε εκλογικά.
Η δημοτική περίοδος που έρχεται είναι μεταβατική μόλις 3,5 ετών. Γι αυτό μπορούμε να απευθυνθούμε και προς την πλευρά των 2 αρχηγικών σχημάτων του νυν Δημάρχου Κω και του πρώην Δημάρχου, παρά τις τεράστιες διαφορές που έχουμε. Γι αυτό άδω λέμε ότι: μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά μόνο στην βάση της ισοτιμίας που κατοχυρώνεται με πρακτικές δεσμεύσεις. Είναι δυνατόν να συνδιαχειριστουμε την μεταβατική περίοδο στην βάση της συλλογικής ηγεσίας και την ακύρωση του δημαρχοκεντρισμού που τους χαρακτηρίζει. Στην βάση του ότι θα έχουμε ΒΕΤΟ στα θέματα κατανομής αξιωμάτων και σε βασικά αναπτυξιακά θέματα όπως αυτά της διαχείρισης του προσωπικού του Δήμου (αντικειμενικότητα-αξιοκρατία) του χώρου (χωροταξικά) και του νερού (φυσικοί πόροι) και των νέων τεχνολογιών. Και πάντα υπό την σκέπη της αυτόνομης παρουσίας της παράταξης μας. Οι κοινωνικές αναγκαιότητες καθορίζουν τις εκλογικές διαδικασίες και όχι οι ατομικές ή κομματικές φιλοδοξίες.
Στην κρισιακή κατάσταση που ζούμε μπορούμε και πρέπει να κάνουμε όλοι θετικά βήματα, αλλά αυτά πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη προοπτική. Με βάση την προδιαγραφόμενη προοπτική εμείς κάνουμε συγκεκριμένη εκλογική τακτική και αυτή προτείνουμε δημόσια ξέροντας ότι ''ουδεν καλον αμειγές κακου''.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΙΟΥ.

Βασική μας επιδίωξη είναι ο καθορισμός μιας νέας συλλογικής ταυτότητας αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας ανάμεσα στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις όλου του νησιού. Πρέπει να αρθούν οι ασυνέχειες που υπάρχουν, η ανισσόροπη ανάπτυξη των προηγούμενων χρόνων και ο φόβος του καπελώματος από την πόλη βοηθώντας να αναληφθούν οι θύλακες αναπτυξιακής υστέρησης. Η πολιτική θα ενοποιήσει την κοινωνία μέσα από τις επιλογές της και θα αποδείξει ότι η ισχύς βρίσκεται στην συνένωση.
Α. βασική δέσμευση είναι ότι τα τοπικά συμβούλια θα έχουν ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ και όχι συμβουλευτικό όπως ορίζει ο Καλλικράτης σε όλα τα τοπικά θέματα της κάθε κοινότητας, πλην αυτών που αφορούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη όλου του νησιού.
Β. ότι τα βασικά αναπτυξιακά έργα θα αποκεντρωθούν. Το έργο του πολυλειτουργικου αθλητικού κέντρου με του κολυμβητήριο και το κλειστό γυμναστήριο με το ανοικτό γήπεδο προπονήσεων που θα παίξει ρόλο στην εμπλοκή του νησιού μας στον αθλητικό τουρισμό θα χωροθετηθει στον δήμο Δικαίου. Για το θέμα του νέου νοσοκομείου έχουμε ήδη τοποθετηθεί ότι ο κατάλληλος χώρος είναι αυτός του κέντρου του νησιού δηλ. ο Δήμος Δικαίου.
Γ. βασικά ζητήματα προτεραιότητας του χώρου των κοινοτήτων Ασλανιού και Πηλίου είναι ο βιολογικός καθαρισμός και ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός σε όλο τον Δήμο. Μεσοπρόθεσμα είναι ο άμεσος τοπικός πολεοδομικός σχεδιασμός. Άξονας τοπικής ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Δικαίου.
Δ. θα αποκεντρωθούν και οι έδρες των επιχειρήσεων του ενιαίου δήμου. Έδρα της ΔΕΥΑ θα είναι στο χώρο του υπό κατασκευή δημαρχείου στο Ζηπάρι. Το κτήριο αυτό θα φιλοξενήσει και πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες του οικισμού.
Ε. τιμολογιακή πολιτική υπηρεσιών και επιχειρήσεων Δήμου. Οι ενιαίες υπηρεσίες του δήμου Κω θα μεταβούν σταδιακά σε ενιαίες τιμολογιακές τιμές των υπηρεσιών. Όταν η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ιδία σε όλο το νησί τότε και οι τιμές θα γίνουν ενιαίες.
Επομένως στην μεταβατική περίοδο θα έχουμε μια διαδικασία εξομάλυνσης και εξισορρόπησης.

Συμπαράταξη Ελπίδας