5 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Στήλη: Υγεία

unicef

Σε πολλές χώρες, τα παιδιά και οι νέοι αντιμετωπίζουν πολύ κακές συνθήκες υγιεινής, ελλιπή υγειονομική περίθαλψη και δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ταυτόχρονα, η άναρχη και αδιάκριτη δόμηση, η μετατροπή των υδάτινων πόρων σε χωματερές, η ξύλευση και αποψίλωση των δασών και οι δασικές πυρκαγιές, η διάβρωση του εδάφους και η ερημοποίηση και η εφαρμογή μη βιώσιμης γεωργίας, θέτουν ολόκληρες χώρες και κοινωνίες σε κίνδυνο.

Παρόλο που το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος υφίσταται για πολλές γενιές, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής φέρνει όλο και πιο επιτακτικά στην επικαιρότητα την καταστροφή των δασών, τη ρύπανση των υδάτινων πόρων, την εξάλειψη των ειδών και τις επιπτώσεις συνολικά της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στον άνθρωπο.

Αυξάνουν όλο και περισσότερο τα στοιχεία που δείχνουν πως η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις στην αύξηση των ασθενειών καθώς σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για περίπου το 2,4% των κρουσμάτων διάρροιας και το 6% των κρουσμάτων ελονοσίας παγκοσμίως - σε αρκετές χώρες μέσου εισοδήματος - ασθένειες που πλήττουν κυρίως μικρά παιδιά. Μέχρι το 2020, η κλιματική αλλαγή προβλέπεται ότι θα επιτείνει τον ανάγκη για νερό για 75 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στην Αφρική.

Ο συνδυασμός των επιπτώσεων από ανεπαρκή υγιεινή και μη ασφαλές πόσιμο νερό, είναι η αιτία για το 88% των παιδικών θανάτων από διάρροια καθώς σήμερα είναι χωρίς πρόσβαση:

  • σε βελτιωμένη παροχή νερού: σχεδόν 425 εκατομμύρια παιδιά, τα 125 εκατομμύρια κάτω των 5 ετών.
  • σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής: Πάνω από 980 εκατομμύρια παιδιά, τα 280 εκατομμύρια κάτω των 5 ετών.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα σχετικά με το περιβάλλον θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ζωές μας και ιδιαίτερα στις ζωές των παιδιών, που είναι τα πιο ευάλωτα μέλη των κοινωνιών. Οι επόμενες γενιές θα αναπνέουν τον αέρα και θα πίνουν το νερό που θα τους κληροδοτήσουμε. Για το λόγο αυτό πρέπει να ακουσθεί ισχυρότερα η φωνή των νέων στα θέματα της κλιματικής αλλαγής.

Για τους λόγους αυτούς, η UNICEF επισημαίνει επίσης και τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Οι νέοι σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής τους θα πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους υποβάθμισης του περιβάλλοντος, για την υπερβολική χρήση των ορυκτών πηγών ενέργειας αλλά και για τις προοπτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στις χώρες που η UNICEF υλοποιεί αναπτυξιακά προγράμματα, ενθαρρύνει την εκπαιδευτική κοινότητα να συμπεριλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια στο αναλυτικό πρόγραμμα.