Ο Ιπποκράτης και η Οδοντιατρική

Στήλη: Υγεία

caduceus-Optimized

Το « ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩ » και ο « ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ »

Σας καλούν στην Hμερίδα που συνδιοργανώνουν στην Κώ , στις 27 Οκτωβρίου 2012 - 6 μ.μ.
στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ .

Θέμα : « Ο Ιπποκράτης και η Οδοντιατρική »

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

-κ. Αριστοτέλης Α Παυλίδης
Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΙΙΚΩ

-κ. Νικόλαος Διακογεωργίου
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

-κ. Αθανάσιος Αθανασίου

Υφηγητής Οδοντιατρικής
\
Καθηγητής Οδοντιατρικής ΑΠΘ

-Dr Johann Beck-Mannagetta

Πρόεδρος Αυστρο-Ελληνικής Κοινότητας Salzburg

Δ/ντης Εργαστηρίου Ορθοδοντικής

-κ. Θεοδόσιος Διακογιάννης

Συγγραφεύς - Ιπποκρατιστής