Διαγωνισμός Φωτογραφίας για ομάδες νέων ηλικίας 14 έως 18 ετών, με θέμα: «Το ευρώ: Τι σημαίνει για μας;»

Στήλη: Νέα

Εικόνα: selva, Leica IIIf

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Προγράμματος PRINCE για την ενημέρωση του Ευρωπαίου Πολίτη σχετικά με το ευρώ, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα: «Το ευρώ: Τι σημαίνει για μας;».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες νέων ηλικίας 14 έως 18 ετών, οι οποίοι διαμένουν στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε ομάδα, η οποία θα αποτελείται από 2 έως 3 νέα άτομα και έναν ενήλικο, καλείται να βγάλει μια φωτογραφία και να την υποβάλει σε πρωτότυπο, που να απεικονίζει την ιδέα της ομάδας για το ευρώ. Η εικόνα πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη επεξηγηματική λεζάντα. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα πρέπει να εξηγήσει στην αίτηση υποψηφιότητάς της γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη φωτογραφία και ποια είναι η ιδέα που προσπαθεί να μεταδώσει μέσω αυτής.

Οι ομάδες καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό μέσω του δικτυακού τόπου http://www.euroinphoto.eu/. Η φωτογραφία και η αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στην εταιρεία «V+O ADVERTISING», συντονιστή του διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010.

Οι φωτογραφίες θα επιλεγούν από μια επταμελή κριτική επιτροπή. Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα αναδειχθούν 27 νικήτριες εθνικές ομάδες. Όλα τα μέλη των ομάδων αυτών θα λάβουν ένα Pen Drive – 30,7 cm επαγγελματική γραφική ταμπλέτα για απεικόνιση, σχεδιασμό, δημιουργία βιομηχανικών σχεδίων, επεξεργασία φωτογραφιών ή σχεδιασμό ιστοσελίδων. Στη συνέχεια, θα επιλεγούν οι 7 νικήτριες ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία θα λάβει το πρώτο βραβείο (μία Nikon D3000 Digital SLR Camera σε κάθε μέλος). Και οι 7 ομάδες θα προσκληθούν να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες, όπου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να παρευρεθούν στην τελετή απονομής βραβείων.

Ο κανονισμός του διαγωνισμού, οι αιτήσεις εγγραφής και συμμετοχής καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://www.euroinphoto.eu/