Συναντήσεις εργασίας δημάρχου Κω

Στήλη: Νέα

Ο Δήμαρχος Κω, Κώστας Καΐσερλης, στα πλαίσια της ενημέρωσης του από όλες τις υπηρεσίες του νέου Δήμου Κω, έχει από σήμερα το πρωί διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με τους Προϊστάμενους των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, τους Ληξίαρχους, τους Διευθυντές των ΔΕΥΑ και τους Διευθυντές των επιχειρήσεων του Δήμου.

Αύριο έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τους Προϊστάμενους των Τεχνικών Υπηρεσιών, της Πολεοδομίας, της Καθαριότητας και του Πρασίνου. Επίσης θα συναντηθεί με τους Διευθυντές των ΝΠΔΔ, τους Νομικούς Συμβούλους και τη Δημοτική Αστυνομία.

Σκοπός των συναντήσεων εργασίας είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και απρόσκοπτη μετάβαση του νέου Δήμου στα προβλεπόμενα από το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Στις συναντήσεις συμμετέχουν και οι αντίστοιχοι Αντιδήμαρχοι καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

     

Ο Δήμαρχος Κω, Κώστας Καΐσερλης, στα πλαίσια της ενημέρωσης του από όλες τις υπηρεσίες του νέου Δήμου Κω, έχει από σήμερα το πρωί διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με τους Προϊστάμενους των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, τους Ληξίαρχους, τους Διευθυντές των ΔΕΥΑ και τους Διευθυντές των επιχειρήσεων του Δήμου.

Αύριο έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τους Προϊστάμενους των Τεχνικών Υπηρεσιών, της Πολεοδομίας, της Καθαριότητας και του Πρασίνου. Επίσης θα συναντηθεί με τους Διευθυντές των ΝΠΔΔ, τους Νομικούς Συμβούλους και τη Δημοτική Αστυνομία.

Σκοπός των συναντήσεων εργασίας είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και απρόσκοπτη μετάβαση του νέου Δήμου στα προβλεπόμενα από το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Στις συναντήσεις συμμετέχουν και οι αντίστοιχοι Αντιδήμαρχοι καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.