Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στήλη: Νέα

Εικόνα: Roby Ferrari, Working #2, Briançon - France

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδες δικαίωμα και κοινή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες.

Ορισμένα στοιχεία που παρουσιάζονται σε σχετική έκθεση:

- Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξάνεται, αλλά παραμένει χαμηλότερο από το ποσοστό των ανδρών, παρ’ όλο που οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα μεταξύ των φοιτητών και των πτυχιούχων πανεπιστημίων. Σήμερα σχεδόν το 60% των αποφοίτων πανεπιστημίων είναι γυναίκες. Παρόλ' αυτά, οι γυναίκες κατέχουν λιγότερες υπεύθυνες θέσεις από τους άνδρες, ενώ οι περισσότερες ασκούν λιγότερο προσοδοφόρα επαγγέλματα.

- Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά 18% περίπου λιγότερο από τους άνδρες για κάθε ώρα εργασίας, και η διαφορά αυτή παραμένει σταθερή τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ σε ορισμένες χώρες έχει αυξηθεί. Σε χρηματικούς όρους, για κάθε 1 ευρώ που κερδίζουν οι άνδρες, οι γυναίκες κερδίζουν 82 λεπτά.

- Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις με αρμοδιότητα λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, αν και η παρουσία τους στους τομείς αυτούς έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία.

- Η κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων εξακολουθεί να είναι άνιση εις βάρος των γυναικών.

- Ο κίνδυνος φτώχειας είναι υψηλότερος για τις γυναίκες απ΄ό,τι για τους άνδρες.

- Τα θύματα βίας που σχετίζεται με τα φύλα είναι τις περισσότερες φορές γυναίκες. Επίσης, οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια είναι περισσότερα ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων.

Διαβάστε:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες

Ευρωπαϊκή Ένωση - Ισότητα των φύλων

Η ημέρα της γυναίκας

Στις 8 Μαρτίου του 1857 στη Νέα Υόρκη, εργαζόμενες γυναίκες ντυμένες στα άσπρα, κάνουν απεργία με αίτημα την ίση αμοιβή με τους άνδρες. Η συγκέντρωση πνίγηκε στο αίμα αλλά ο δρόμος για ίσα διακαιώματα των δύο φύλων άνοιξε.

Το 1910 στην Κοπεγχάγη καθιερώθηκε η 8η Μαρτίου ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1911.