Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στήλη: Νέα

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, στις 13:00, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κω δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα της, η εκλογή αντιπροέδρου της επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).